Risicodisclaimer

De waarde van beleggingen en eventueel daaruit verkregen inkomsten kan fluctueren als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

Onze oplossingen

Nieuws en inzichten

Een breed scala aan nieuws en standpunten van onze fondsbeheerders, economen en experts uit de sector

Responsible Investment
Three wooden blocks with black letters E, S and G on a green background.
6 min read
Juni 2022

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

De druk op bedrijven om transparant te rapporteren over waar producten vandaan komen, hoe deze zijn geproduceerd en hoe men met sociaal kapitaal omgaat, wordt steeds groter. Geen makkelijke opgave omdat dit lastig te meten is. Het is dan ook hoog tijd voor een wereldwijde standaard.
Responsible Investment
Woman presenting to an audience
3 min read
June 2022

ESG knowledge shared: June 2022

Keep up to date with responsible investing in our monthly roundup of highlights – interesting events, articles we’re reading, podcasts and more.
LDI
Economy and markets arrows going up and down
3 min read
June 2022

Online Seminar:

Is het verstandig om tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel de dekkingsgraad te beschermen? En welke instrumenten zijn hiervoor het meest opportuun?
Responsible Investment
Florist
2 min read
May 2022

Living wage in the retail sector

Our three-year engagement project on living wages comes to an end. We look at progress made and highlight what more needs to be done both within retailers and in their supply chains.
Fiduciary
Office worker sitting on a desk using a calculate to complete a form - holidng a pen
3 min read
April 2022

Marktvisie: Wie administreert het pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel?

In deze notitie geven wij een schets van de rolverdeling tussen pensioen-en vermogensbeheeradministratie op hoofdlijnen en laten we zien hoe de informatiestromen kunnen gaan lopen voor wat betreft het administreren van pensioenvermogens van deelnemers.
LDI
Economy and markets arrows going up and down
2 min read
April 2022

Marktvisie: Dekkingsgraad- bescherming gedurende transitie

In deze marktvisie lichten wij toe hoe dekkingsgraadbescherming met niet-lineaire derivaten kan worden ingezet gedurende de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.