Lessen uit 20 jaar engagement

Lessen uit 20 jaar engagement

Ons engagementprogramma bestaat nu 20 jaar. Actief aandeelhouderschap heeft zijn waarde bewezen. Komend decennium, met 2030 als streefdatum voor de SDG’s, worden concrete resultaten van engagement steeds belangrijker.

Share

Verantwoord beleggen met een missie

Bij BMO beleggen we met een doel – ‘to boldly grow the good’. Het is een ethos waar we trots op zijn en dat in ons erfgoed is verankerd sinds de lancering van het eerste ethisch gescreende fonds van Europa in 1984. Tegenwoordig integreren al onze beleggingsteams ESG-overwegingen in hun besluitvorming. Ook blijven wij nieuwe ESG-fondsen en oplossingen ontwikkelen. Met onze inzet voor verantwoord beleggen willen wij ons doel in praktijk brengen en een bijdrage leveren aan het bredere streven van beleggers om van de financiële wereld een motor voor positieve verandering te maken.

Engagement: verleden en toekomst. Wat hebben wij bereikt en hoe ziet de toekomst van engagement eruit?  

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

20 jaar succesvol engagament

Kristi Mitchem, CEO BMO Global Asset Management, vertelt over de ontwikkeling van engagement de afgelopen 20 jaar.

Responsible Investment 20 Years of engagement Kristi Mitchem

20 jaar engagement

aangesproken bedrijven

landen

veranderingen gerealiseerd

Lees meer in het paper

Geschiedenis van engagement

Het eerste engagement en aandeelhoudersactivisme werd vooral gedreven door beleggers met een missie die vanuit een bepaalde overtuiging handelden. Dit werd beschouwd als een niche-activiteit.Een belangrijk obstakel voor het opschalen was een gebrek aan gemeenschappelijke definities en normen voor duurzaamheid. Dit veranderde eind jaren ’80, toen de Verenigde Naties het voortouw namen bij de oprichting van enkele van de belangrijkste instellingen en concepten die sindsdien als leidraad hebben gediend bij het nemen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt om de duurzaamheidsagenda mainstream te maken.

2000-2010:

Lees meer over de lancering van de Principles of Responsible Investment van de VN (PRI) en hoe engagament mainstream werd.

2010-2020:

Welke financiële, milieu- en sociale factoren leidden tot de snelle groei van verantwoord beleggen en het belang van engagement.

2020-2030:

Hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

Map
20 jaar, 20 mijlpalen
Beweeg met uw muis over de verschillende regio’s en zie welke mijlpalen wij de afgelopen 20 jaar bereikt hebben.
  • Milieu
  • Sociaal
  • Governance

“De financiële sector ziet steeds meer in dat we, hoewel financieel rendement bieden uiteraard ons doel blijft, ook moeten nagaan welke impact onze daden – of het gebrek daaraan – hebben op het vermogen om tegemoet te komen aan de behoeften in de wereld.”

Alice Evans, Managing Director, Co-Head, Verantwoord beleggen
Facebook Inc
Stopte plannen om nietstemgerechtigde aandelen uit te geven, waardoor de CEO en oprichter
zijn greep op het bedrijf nog zou vergroten en nog minder verantwoording zou moeten afleggen
aan de minderheidsaandeelhouders.
Aandeelhoudersrechten - 2017
KraftHeinz
Wil alle verpakkingen tegen 2025 recyclebaar maken en wil de recyclebare plastic fles van Heinz Tomato Ketchup tegen 2022 volledig circulair maken.
Zorgvuldig milieubeheer - 2019
Duke Energy Corp

Kondigde aan tegen 2050 koolstofneutraal te willen zijn, met een tussentijdse doelstelling van 50% minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Klimaatverandering - 2019
Apple Inc

Voerde sociale audits uit bij alle leveranciers in zijn assemblageketen en heeft de resultaten aarvan en de bijhorende corrigerende maatregelen gepubliceerd.

Arbeidsnormen - 2007
Citigroup Inc

Heeft zijn beloning van bestuurders aanzienlijk hervormd om beloning en prestaties beter op elkaar af te stemmen en de communicatie erover te verbeteren.

Bezoldiging van bestuurders - 2017
Verenigde Staten
Nestle SA

Steunde een bedrijfsinitiatief voor voedselveiligheid,waarbij het zich ertoe heeft verbonden samen te werken met de boeren om de landbouwproductiviteit en hun inkomen te verhogen.

Voedselzekerheid – 2011
BASF SE

Heeft voor 2030 het doel vooropgesteld om het percentage vrouwen in leidinggevende posities wereldwijd op te trekken naar 30%.

Diversiteit – 2020
Novo Nordisk A/S

Lanceerde een strategie voor wereldwijde toegang tot geneesmiddelen en een hoog doel om tegen 2020 40 miljoen mensen te behandelen tegen diabetes, tegenover 23 miljoen in 2012.

Toegang tot geneesmiddelen – 2013
ArcelorMittal SA

Verbeterde het waterrisicobeheer door de operationele sites in kaart te brengen in het licht van regio’s met waterschaarste en door de vereisten voor het waterbeheer van leveranciers te herzien.

Zorgvuldig millieubeheer – 2019
Europe
BP PL

Wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, onder meer door zijn uitstoot door eigen activiteiten en door het gebruik van zijn producten te neutraliseren.

Klimaatverandering – 2020
GlaxoSmithKline PLC

Heeft zijn wereldwijde verkoop- en marketingpraktijken grondig hervormd om de compliance en de bedrijfsethiek te verbeteren.

Gedrag als onderneming – 2013
Barclays plc

Startte een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfscultuur in de bank na het Libor-manipulatieschandaal.

Gedrag als onderneming – 2012
Verenigd Koninkrijk
Petroleo Brasileiro SA

Kondigde een vergaande herstructurering van zijn organisatie aan, met een herverdeling van de activiteiten, een vermindering van het aantal bedrijfsonderdelen en een herziening van het besluitvormingsmodel.

Strategie – 2016
Zuid-Amerika
Canon Inc

Voerde belangrijke hervormingen door in zijn corporate-governancepraktijken, vooral voor de samenstelling van de raad van bestuur.

Doeltreffendheid van de raad van bestuur – 2016
Tokyo Electric Power Co Ltd.

Heeft zich er na de ramp in Fukushima toe verbonden de resultaten en de corrigerende maatregelen van een fundamentele veiligheidsevaluatie van alle nucleaire en niet-nucleaire activa te publiceren.

Gezondheid en veiligheid – 2011
Japan
Rio Tinto Ltd

Verkocht zijn laatste overgebleven steenkoolmijn en werd daarmee de eerste grote grondstoffenproducent die zich heeft teruggetrokken uit de kolenhandel.

Klimaatverandering – 2018
Australië
Wilmar International Ltd

Ontwikkelde en publiceerde een anti-ontbossings-, -turf-en -exploitatiebeleid voor de productie en winning van palmolie.

Millieu toevoerketen – 2013
Singapore
China Mengniu Dairy Co Ltd

Heeft een uitgebreid productmonitoringsysteem ingevoerd nadat het in 2008 materiële verliezen heeft geleden na de distributie van bedorven melkproducten in China.

Voedselveiligheid – 2010
China Mobile Ltd

Heeft een duidelijke strategie en een beheersysteem bekendgemaakt om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van klantgegevens te beschermen.

Mensenrechten – 2016
China
AngloGold Ashanti Ltd

Voerde een analytische aanpak in om gevaren op de werkplek te identificeren, evenals controles, resultaten en herstelmaatregelen met betrekking tot veiligheidsincidenten in zijn mijnen.

Gezondheid en veiligheid – 2015
Zuid-Afrika
20 jaar, 20 mijlpalen
Beweeg met uw muis over de verschillende regio’s en zie welke mijlpalen wij de afgelopen 20 jaar bereikt hebben.
Stopte plannen om nietstemgerechtigde aandelen uit te geven, waardoor de CEO en oprichter
zijn greep op het bedrijf nog zou vergroten en nog minder verantwoording zou moeten afleggen
aan de minderheidsaandeelhouders.
Aandeelhoudersrechten - 2017
Wil alle verpakkingen tegen 2025 recyclebaar maken en wil de recyclebare plastic fles van Heinz Tomato Ketchup tegen 2022 volledig circulair maken.
Zorgvuldig milieubeheer - 2019

Kondigde aan tegen 2050 koolstofneutraal te willen zijn, met een tussentijdse doelstelling van 50% minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Klimaatverandering - 2019

Voerde sociale audits uit bij alle leveranciers in zijn assemblageketen en heeft de resultaten aarvan en de bijhorende corrigerende maatregelen gepubliceerd.

Arbeidsnormen - 2007

Heeft zijn beloning van bestuurders aanzienlijk hervormd om beloning en prestaties beter op elkaar af te stemmen en de communicatie erover te verbeteren.

Bezoldiging van bestuurders - 2017

Steunde een bedrijfsinitiatief voor voedselveiligheid,waarbij het zich ertoe heeft verbonden samen te werken met de boeren om de landbouwproductiviteit en hun inkomen te verhogen.

Voedselzekerheid – 2011

Heeft voor 2030 het doel vooropgesteld om het percentage vrouwen in leidinggevende posities wereldwijd op te trekken naar 30%.

Diversiteit – 2020

Lanceerde een strategie voor wereldwijde toegang tot geneesmiddelen en een hoog doel om tegen 2020 40 miljoen mensen te behandelen tegen diabetes, tegenover 23 miljoen in 2012.

Toegang tot geneesmiddelen – 2013

Verbeterde het waterrisicobeheer door de operationele sites in kaart te brengen in het licht van regio’s met waterschaarste en door de vereisten voor het waterbeheer van leveranciers te herzien.

Zorgvuldig millieubeheer – 2019

Wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, onder meer door zijn uitstoot door eigen activiteiten en door het gebruik van zijn producten te neutraliseren.

Klimaatverandering – 2020

Heeft zijn wereldwijde verkoop- en marketingpraktijken grondig hervormd om de compliance en de bedrijfsethiek te verbeteren.

Gedrag als onderneming – 2013

Startte een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfscultuur in de bank na het Libor-manipulatieschandaal.

Gedrag als onderneming – 2012

Kondigde een vergaande herstructurering van zijn organisatie aan, met een herverdeling van de activiteiten, een vermindering van het aantal bedrijfsonderdelen en een herziening van het besluitvormingsmodel.

Strategie – 2016

Voerde belangrijke hervormingen door in zijn corporate-governancepraktijken, vooral voor de samenstelling van de raad van bestuur.

Doeltreffendheid van de raad van bestuur – 2016

Heeft zich er na de ramp in Fukushima toe verbonden de resultaten en de corrigerende maatregelen van een fundamentele veiligheidsevaluatie van alle nucleaire en niet-nucleaire activa te publiceren.

Gezondheid en veiligheid – 2011

Verkocht zijn laatste overgebleven steenkoolmijn en werd daarmee de eerste grote grondstoffenproducent die zich heeft teruggetrokken uit de kolenhandel.

Klimaatverandering – 2018

Ontwikkelde en publiceerde een anti-ontbossings-, -turf-en -exploitatiebeleid voor de productie en winning van palmolie.

Millieu toevoerketen – 2013

Heeft een uitgebreid productmonitoringsysteem ingevoerd nadat het in 2008 materiële verliezen heeft geleden na de distributie van bedorven melkproducten in China.

Voedselveiligheid – 2010

Heeft een duidelijke strategie en een beheersysteem bekendgemaakt om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van klantgegevens te beschermen.

Mensenrechten – 2016

Voerde een analytische aanpak in om gevaren op de werkplek te identificeren, evenals controles, resultaten en herstelmaatregelen met betrekking tot veiligheidsincidenten in zijn mijnen.

Gezondheid en veiligheid – 2015

Engagement in de praktijk

Onze benadering van het betrekken van bedrijven varieert per bedrijf en per ESG-kwestie. Van een voortdurende, constructieve dialoog tot bedrijfsbezoeken aan de locatie. Ontdek hier voorbeelden van onze betrokkenheid.

Engelstalige case studies van engagement met Amazon.com, McDonald’s en Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC).

Meer informatie

No posts matching your criteria

Meer informatie over verantwoord beleggen

Wilt u regelmatig informatie ontvangen over verantwoord beleggen, vul dan graag het formulier in.