2010-2020

Welke factoren hadden invloed op het toegenomen belang van verantwoord beleggen en resulteerden in volwassen engagement

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

Quote icon

“In de twee decennia van ons ESG-engagementprogramma zijn steeds meer ondernemingen tot het besef gekomen dat samenwerken met hun beleggers gunstig is voor alle partijen, omdat dat het rendement op lange termijn ten goede komt.”

Juan Salazar, Director, Responsible Investment

Engagement in opkomende markten

Juan Salazar, Director in het Responsible Investment Team, bespreekt onze engagement met bedrijven in de opkomende markten, met een specifieke verwijzing naar de zuivelindustrie.
 

Engagement krijgt tanden

Het voorbije decennium werd er steeds meer aandacht besteed aan de vraag: wat als ‘een-op-een’ engagement niets uithaalt? De participatie verkopen was niet altijd een interessante optie, want daarmee verlies je ook je invloed en elke kans op een dialoog in de toekomst. Daarom zijn beleggers minder bang geworden om een harder standpunt in te nemen en escalatiestrategieën te gebruiken om een reactie uit te lokken van een bedrijf.

Samenwerking

Het gezamenlijk uiten van zorgen met andere investeerders kan helpen om de aandacht van bedrijven te trekken.

web icons

Onze stem laten horen tijdens vergaderingen

Stemmen tegen het management over belangrijke moties geeft een duidelijk signaal af aan bedrijven en kan helpen bij verdere inspanningen op het gebied van engagement.

web icons

Deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA's):

AVA’s bieden de mogelijkheid tot een directe, publieke dialoog met besturen en topmanagers. Interventies op AVA’s kunnen ook de aanzet geven tot een verdere dialoog met een onderneming, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor meer engagement rond een thema.

web icons

Aandeelhoudersmoties indienen:

Deze kunnen een belangrijk signaal vormen voor een engagementcampagne om het gedrag van een bedrijf te veranderen.Doorgaans zullen wij verzoeken steunen om de aansprakelijkheid van de raad van bestuur, de beloning van bestuurders, de communicatie over ESG en de maatregelen inzake klimaatverandering te verbeteren als wij zowel achter het onderwerp als de voorgestelde implementatie staan.

web icons

Desinvestering

Het verkopen van een bedrijf kan een krachtig signaal van ontevredenheid zijn, hoewel het enkele opties voor toekomstige dialoog, zoals stemmen, wegneemt. Het is vaak een laatste redmiddel.

Lees meer in het paper

Ons engagement met Amazon.com

David Sneyd, Vice President in ons Responsible Investment Team, bespreekt onze engagement met Amazon en vertelt hoe we Amazon blijven adviseren over het belang van ESG.
 

20 jaar in beeld

Ons interne datasysteem registreert elke interactie met bedrijven en gaat terug tot 2006. We hebben geanalyseerd welke patronen zich in die periode hebben afgetekend.

Engagement by ESG theme pie chart NL
Milestones by ESG theme pie chart NL
ESG-thema
Engagement
Mijlpalen
No.
%
No.
%
Deugdelijk bestuur
14,584
37%
2,039
54%
Klimaatverandering
6,395
16%
673
18%
Zorgvuldig milieubeheer
5,142
13%
379
10%
Gedrag van de onderneming
4,747
12%
226
6%
Arbeidsnormen
3,868
10%
205
5%
Mensenrechten
2,834
7%
171
5%
Volksgezondheid
1,447
4%
52
1%
Total
39,017
3,745
Engagement by region pie chart NL
Engagement by level pie chart NL
Regio
Engagement
No.
%
Europa
10,185
41%
Noord-Amerika
6,810
27%
Azië zonder Japan)
4,085
16%
Japan
2,092
8%
Andere
1,912
8%
Totaal
25,084
Niveau
Engagement
No.
%
Beleggerrelaties
3,635
34%
Bestuurder(s), niet-uitvoerende bestuurder(s)
3,205
30%
Hogere kaderleden
1,846
17%
Operationeel specialist
1,490
14%
Andere
619
6%
Total
10,795

Alle gegevens op 31-dec-19. Cijfers zijn onderhevig aan afronding en kunnen daarom niet gelijk zijn aan 100%. Gerealiseerde mijlpalen zijn geen garanties voor toekomstige bedrijfsprestaties of beleggingsrendementen.

Kracht vinden in samenwerking

Engagement door samenwerking werd in de jaren 2010 volwassen toen beleggers de voordelen ervan erkenden en ervoeren. Door met één stem te spreken, kunnen beleggers hun zorgen effectiever overbrengen en tegelijk invloed en legitimiteit verwerven bij het management

Grenzen overschrijden

Aandelen blijven de meest voorkomende vermogenscategorie om engagement vorm te geven, maar de laatste tien jaar heeft engagement op obligaties, private equity en vastgoed zich snel ontwikkeld.

Geschiedenis van engagement

A line with flags of various countries

2000-2010:

Lees meer over de lancering van de Principles of Responsible Investment van de VN (PRI) en hoe engagament mainstream werd.
Landscape presenting polluted beach
2020-2030:
Hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

Meer infomatie

Responsible Investment
Woman picking up tea leaves
5 min read
May 2020

The ESG implications of COVID-19: Focus on food production

Here we explore the food-related challenges of the COVID-19 crisis, and the role for investor engagement.
Responsible Investment
Small factory with smoke coming out
6 min read
March 2020

ESG Viewpoint: Are Indonesian companies waking up to climate risk?

We travelled to Indonesia to meet major palm oil and coal industry companies.