2010-2020

2010-2020

Welke factoren hadden invloed op het toegenomen belang van verantwoord beleggen en resulteerden in volwassen engagement

Actief eigendom bereikt volwassenheid

Er kwam steeds meer bewijs dat er een verband is tussen ESG-factoren en financiële prestaties en bovendien nam de dreiging van milieu- en sociale problemen voor de wereldwijde welvaart toe. Daardoor won verantwoord beleggen, en daarbij ook engagement, snel aan belang.  De druk werd nog groter, regelgevers namen er nota van en toonaangevende vermogensbeheerders werden veeleisender. De belangrijkste spelers uit de sector reageerden door het bereik, de reikwijdte en de diepte van hun engagementactiviteiten uit te breiden.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

“In de twee decennia van ons ESG-engagementprogramma zijn steeds meer ondernemingen tot het besef gekomen dat samenwerken met hun beleggers gunstig is voor alle partijen, omdat dat het rendement op lange termijn ten goede komt.”

Juan Salazar, Director, Responsible Investment

Engagement in opkomende markten

Juan Salazar, Director in het Responsible Investment Team, bespreekt onze engagement met bedrijven in de opkomende markten, met een specifieke verwijzing naar de zuivelindustrie.

Responsible Investment 20 Years of engagement Juan Salazar

Engagement krijgt tanden

Het voorbije decennium werd er steeds meer aandacht besteed aan de vraag: wat als ‘een-op-een’ engagement niets uithaalt? De participatie verkopen was niet altijd een interessante optie, want daarmee verlies je ook je invloed en elke kans op een dialoog in de toekomst. Daarom zijn beleggers minder bang geworden om een harder standpunt in te nemen en escalatiestrategieën te gebruiken om een reactie uit te lokken van een bedrijf.

Samenwerking

Het gezamenlijk uiten van zorgen met andere investeerders kan helpen om de aandacht van bedrijven te trekken.

Onze stem laten horen tijdens vergaderingen

Stemmen tegen het management over belangrijke moties geeft een duidelijk signaal af aan bedrijven en kan helpen bij verdere inspanningen op het gebied van engagement.

Deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA’s):

AVA’s bieden de mogelijkheid tot een directe, publieke dialoog met besturen en topmanagers. Interventies op AVA’s kunnen ook de aanzet geven tot een verdere dialoog met een onderneming, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor meer engagement rond een thema.

Aandeelhoudersmoties indienen:

Deze kunnen een belangrijk signaal vormen voor een engagementcampagne om het gedrag van een bedrijf te veranderen.Doorgaans zullen wij verzoeken steunen om de aansprakelijkheid van de raad van bestuur, de beloning van bestuurders, de communicatie over ESG en de maatregelen inzake klimaatverandering te verbeteren als wij zowel achter het onderwerp als de voorgestelde implementatie staan.

Desinvestering

Het verkopen van een bedrijf kan een krachtig signaal van ontevredenheid zijn, hoewel het enkele opties voor toekomstige dialoog, zoals stemmen, wegneemt. Het is vaak een laatste redmiddel.

Lees meer in het paper

Ons engagement met Amazon.com

David Sneyd, Vice President in ons Responsible Investment Team, bespreekt onze engagement met Amazon en vertelt hoe we Amazon blijven adviseren over het belang van ESG.

Responsible Investment 20 Years of engagement David Sneyd

20 jaar in beeld

Ons interne datasysteem registreert elke interactie met bedrijven en gaat terug tot 2006. We hebben geanalyseerd welke patronen zich in die periode hebben afgetekend.

Engagement
per ESG-thema
Mijlpalen
per ESG-thema
ESG-thema Engagement Mijlpalen
No. % No. %
Deugdelijk bestuur 14,584 37% 2,039 54%
Klimaatverandering 6,395 16% 673 18%
Zorgvuldig milieubeheer 5,142 13% 379 10%
Gedrag van de onderneming 4,747 12% 226 6%
Arbeidsnormen 3,868 10% 205 5%
Mensenrechten 2,834 7% 171 5%
Volksgezondheid 1,447 4% 52 1%
Totaal 39,017 3,745
Engagement
per Regio
Regio Engagement
No. %
Europa 10,185 41%
Noord-Amerika 6,810 27%
Azië zonder Japan) 4,085 16%
Japan 2,092 8%
Andere 1,912 8%
Totaal 25,084
Engagement
per Niveau
Niveau Engagement
No. %
Beleggerrelaties 3,635 34%
Bestuurder(s), niet-uitvoerende bestuurder(s) 3,205 30%
Hogere kaderleden 1,846 17%
Operationeel specialist 1,490 14%
Andere 619 6%
Total 10,795

Alle gegevens op 31-dec-19. Cijfers zijn onderhevig aan afronding en kunnen daarom niet gelijk zijn aan 100%. Gerealiseerde mijlpalen zijn geen garanties voor toekomstige bedrijfsprestaties of beleggingsrendementen.

Kracht vinden in samenwerking

Engagement door samenwerking werd in de jaren 2010 volwassen toen beleggers de voordelen ervan erkenden en ervoeren. Door met één stem te spreken, kunnen beleggers hun zorgen effectiever overbrengen en tegelijk invloed en legitimiteit verwerven bij het management

Grenzen overschrijden

Aandelen blijven de meest voorkomende vermogenscategorie om engagement vorm te geven, maar de laatste tien jaar heeft engagement op obligaties, private equity en vastgoed zich snel ontwikkeld.

Geschiedenis van engagement

2000-2010:

Lees meer over de lancering van de Principles of Responsible Investment van de VN (PRI) en hoe engagament mainstream werd.

2020-2030:

Hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

Meer infomatie

No posts matching your criteria

Meer informatie over verantwoord beleggen

Wilt u regelmatig informatie ontvangen over verantwoord beleggen, vul dan graag het formulier in.