Fiduciair management

Een nauwe en complementaire samenwerking met pensioenfondsen en verzekeraars zit in het dna van onze fiduciaire dienstverlening en onze specialisten. Met de modulaire opbouw van onze dienstverlening sluiten wij naadloos aan op de wensen en governancestructuur van iedere individuele klant.

Onze fiduciaire modules focussen zich ondermeer op:

  • Strategische advisering bij portefeuille constructie
  • Het uitvoeren van het beheer van de portefeuille
  • Integraal risicomanagement
  • Rapportages

De filosofie van het fiduciaire team ten aanzien van Strategische Advisering sluit ook aan bij de uitvoering van het integrale vermogensbeheer. Deze wordt gekenmerkt door:

  • De klant is leidend: de doelstellingen en het profiel van onze klanten vormen altijd het kader bij de strategische advisering. De adviezen en portefeuillevoorstellen zijn daarbij maatwerk, geen standaardproduct.
  • Bestuur ‘in control’: in onze strategische advisering en de invulling van de beleggingsportefeuille houden wij altijd rekening met de capaciteit die de klant heeft op het gebied van governance. De mate van complexiteit van de portefeuille moet hier exact op aansluiten. Wij werken daarnaast nauw samen met onze klanten om het kennisniveau up to date te houden dan wel te vergroten.
  • De focus van onze advisering ligt op strategisch relevante onderwerpen zoals de strategische mix, renterisico- en valutarisico-afdekkingsbeleid en inflatie. Het uitgangspunt is dat de tijd besteed per beleggingsonderwerp in lijn dient te zijn met de potentiële impact op de dekkingsgraad. Wij adresseren ook graag fundamentele vraagstukken bij onze klanten.
  • Kernteam benadering: elke fiduciaire klant kan vertrouwen op een Nederlandstalig, multidisciplinair kernteam (incl. Delegated CIO), waarin alle relevante competenties voor het mandaat zijn vertegenwoordigd.
  • Onafhankelijkheid: elke fiduciaire klant krijgt een eigen Delegated CIO toegewezen vanuit het fiduciaire team. Deze handelt in het belang van de klant en adviseert onafhankelijk van de vermogensbeheer-activiteiten van BMO GAM. Dit wordt onder meer onderstreept door de eigen investment beliefs die het fiduciaire team heeft gepubliceerd.

Als leidende fiduciaire manager heeft BMO Global Asset Management alle lokale kennis en ervaring in huis. Wij kunnen ons beroepen op een lange track record: onze fiduciare activiteiten in Nederland dateren al van 1950. Als werkelijk globale vermogensbeheerder bieden wij onze klanten daarnaast toegang tot wereldwijde expertise op het gebied van vermogensbeheer.