Liability Driven Investment

Dynamisch balansbeheer is een advies- en implementatiemandaat met het doel belangrijke balansrisico’s (zoals rente-, inflatie- en aandelenrisico te beheersen. Tegelijkertijd kan daarbij een verbetering van de solvabiliteit / dekkingsgraad worden gerealiseerd. Maatwerk is voor ons het uitgagnspunt. Onze aanpak onderscheidt zich door heldere en proactieve advisering, een volledige infrastructuur voor de implementatie en duidelijk rapportages. Wij kunnen alle operationele aspecten van het Dynamisch balansbeheer voor onze rekening nemen, zodat klanten zich volledig kunnen richten op de besluitvorming rondom de strategische invulling van het risicobudget.

Risicodisclaimer

De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktbewegingen en rentewijzigingen (en inflatieverwachtingen), en beleggers kunnen minder terugkrijgen dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Gearing wordt gebruikt voor beleggingsdoeleinden om blootstelling aan activa, een index of een belegging te verkrijgen, te verhogen of te verlagen. Het gebruik van gearing kan het rendement voor beleggers in een stijgende markt verbeteren, maar als de markt daalt, kunnen de verliezen groter zijn. Gezien het mogelijke gebruik van derivaten en leverage is dit fonds mogelijk niet geschikt voor alle retailbeleggers. Voordat beleggers in dit fonds beleggen, moeten zij zich ervan verzekeren dat zij het risico en de complexe beleggingsbenadering van het fonds begrijpen en dat hun risicohouding in overeenstemming is met het risicoprofiel van dit fonds. Beleggers die twijfelen of dit fonds geschikt voor hen is, moeten niet beleggen zonder eerst financieel advies in te winnen.

BMO Global Asset Management heeft een sterke reputatie opgebouwd voor innovatie1 en aandacht voor klanten.Dit wordt onderstreept door het feit dat we in 2017 meer opdrachten hebben binnengehaald dan enige andere LDI-beheerder3

1 Eerste prijs voor ‘innovatie en productoplossingen’, Greenwich Associates 2016 UK Investment Consultant Survey.

2 Eerste prijs voor ‘voldoen aan klantdoelstellingen in de laatste 2-3 jaar’, Greenwich Associates 2016 UK Institutional Investors Survey.

3 45% van nieuwe LDI-opdrachten uitgevoerd in het VK in 2017, XPS Investment Annual Survey 2018.

Liability Driven Investment
Learn more about LDI

Al meer dan tien jaar toonaangevend in innovatie

2003

1e LDI-hedge voor pensioenregelingen

2011

1e dynamische LDI-hedgingstrategie

2013

1e overgangsfonds voor LDI

2014

1e overgang van LDI-fonds naar opkoper

2016

1e equity-linked dynamisch LDI-fonds

2003

1e LDI-hedge voor pensioenregelingen

2011

1e dynamische LDI-hedgingstrategie

2013

1e overgangsfonds voor LDI

2014

1e overgang van LDI-fonds naar opkoper

2016

1e equity-linked dynamisch LDI-fonds

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

“Liability Driven Investment (LDI) en Balansbeheer is een kernonderdeel van het strategisch beleggingsbeleid met als doel om neerwaartse bewegingen in de dekkingsgraad van onze klanten te minimaliseren.”

Alex Soulsby, Head of Liability Driven Investment, BMO Global Asset Management

LDI-strategieën

Wij bieden het volledige scala aan LDI-strategieën en leggen veel nadruk op innovatie. Ons ervaren team biedt klanten maatwerk bij het ontwerpen van flexibele en effectieve hedging-oplossingen. Daarbij zoeken wij altijd naar de juiste balans tussen nauwkeurigheid van de hedge, het beheer en de kosten. Doel is de balansrisico’s te beheersen en de dekkingsgraad of solvabiliteit te verbeteren en te stabiliseren over een langere termijn.

 

  • Uitgebreid aanbod van LDI fondsoplossingen, maatwerk oplossingen en discretionaire proposities
  • LDI oplossingen in meerdere valuta’s
  • Focus op de wensen van de klant
  • Uitgebreide expertise en pro-actieve ondsteuning bij strategische besluitvorming
  • Operationele ontzorging
  • Heldere rapportages
  •  
  •  
  •  

Inzichten

No posts matching your criteria
15 min read

Beleggingsimplicaties van het pensioenakkoord

Onze visie op de beleggingsimplicaties van het nieuwe pensioencontract

15 min read

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

6 min watch

Vaccines + elections = great uncertainty

Macro Update 26 October 2020

7 min read

The ESG implications of COVID-19: Annual General Meetings (AGMs)

Discover how COVID-19 has pushed AGMs around the world into an online format.

5 min read

The ESG implications of COVID-19: Executive Pay

Explore the executive pay implications of COVID-19 at top UK companies

7 min watch

Is the market due for a fall?

Macro Update 19 October 2020

6 min read

New kid on the block: EU-leningen in de LDI-portefeuille

Door de corona-pandemie zijn vele overheden genoodzaakt extra schulden uit te geven om de negatieve economische gevolgen het hoofd te bieden.

2 min read

BMO SDG Engagement Global Equity Strategy Impact Report 2020

In this report, we carry out a deep dive into our engagement activities, showing the alignment to the SDGs and their targets.

5 min read

Five factors to fear?

While many balanced investors are understandably worried about low returns becoming the ‘new normal’, we believe that allocating smartly can more than offset the drag that structural challenges could exert on portfolios.

7 min watch

Will the vaccine save Christmas?

Macro Update 28 September 2020

VIEW MORE