Liability Driven Investment

Dynamisch balansbeheer is een advies- en implementatiemandaat met het doel belangrijke balansrisico’s (zoals rente-, inflatie- en aandelenrisico te beheersen. Tegelijkertijd kan daarbij een verbetering van de solvabiliteit / dekkingsgraad worden gerealiseerd. Maatwerk is voor ons het uitgagnspunt. Onze aanpak onderscheidt zich door heldere en proactieve advisering, een volledige infrastructuur voor de implementatie en duidelijk rapportages. Wij kunnen alle operationele aspecten van het Dynamisch balansbeheer voor onze rekening nemen, zodat klanten zich volledig kunnen richten op de besluitvorming rondom de strategische invulling van het risicobudget.

Risicodisclaimer

De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktbewegingen en rentewijzigingen (en inflatieverwachtingen), en beleggers kunnen minder terugkrijgen dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Gearing wordt gebruikt voor beleggingsdoeleinden om blootstelling aan activa, een index of een belegging te verkrijgen, te verhogen of te verlagen. Het gebruik van gearing kan het rendement voor beleggers in een stijgende markt verbeteren, maar als de markt daalt, kunnen de verliezen groter zijn. Gezien het mogelijke gebruik van derivaten en leverage is dit fonds mogelijk niet geschikt voor alle retailbeleggers. Voordat beleggers in dit fonds beleggen, moeten zij zich ervan verzekeren dat zij het risico en de complexe beleggingsbenadering van het fonds begrijpen en dat hun risicohouding in overeenstemming is met het risicoprofiel van dit fonds. Beleggers die twijfelen of dit fonds geschikt voor hen is, moeten niet beleggen zonder eerst financieel advies in te winnen.

BMO Global Asset Management heeft een sterke reputatie opgebouwd voor innovatie1 en aandacht voor klanten.Dit wordt onderstreept door het feit dat we in 2017 meer opdrachten hebben binnengehaald dan enige andere LDI-beheerder3

1 Eerste prijs voor ‘innovatie en productoplossingen’, Greenwich Associates 2016 UK Investment Consultant Survey.

2 Eerste prijs voor ‘voldoen aan klantdoelstellingen in de laatste 2-3 jaar’, Greenwich Associates 2016 UK Institutional Investors Survey.

3 45% van nieuwe LDI-opdrachten uitgevoerd in het VK in 2017, XPS Investment Annual Survey 2018.

Liability Driven Investment
Learn more about LDI

Al meer dan tien jaar toonaangevend in innovatie

2003

1e LDI-hedge voor pensioenregelingen

2011

1e dynamische LDI-hedgingstrategie

2013

1e overgangsfonds voor LDI

2014

1e overgang van LDI-fonds naar opkoper

2016

1e equity-linked dynamisch LDI-fonds

2003

1e LDI-hedge voor pensioenregelingen

2011

1e dynamische LDI-hedgingstrategie

2013

1e overgangsfonds voor LDI

2014

1e overgang van LDI-fonds naar opkoper

2016

1e equity-linked dynamisch LDI-fonds

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

“Liability Driven Investment (LDI) en Balansbeheer is een kernonderdeel van het strategisch beleggingsbeleid met als doel om neerwaartse bewegingen in de dekkingsgraad van onze klanten te minimaliseren.”

Alex Soulsby, Head of Liability Driven Investment, BMO Global Asset Management

LDI-strategieën

Wij bieden het volledige scala aan LDI-strategieën en leggen veel nadruk op innovatie. Ons ervaren team biedt klanten maatwerk bij het ontwerpen van flexibele en effectieve hedging-oplossingen. Daarbij zoeken wij altijd naar de juiste balans tussen nauwkeurigheid van de hedge, het beheer en de kosten. Doel is de balansrisico’s te beheersen en de dekkingsgraad of solvabiliteit te verbeteren en te stabiliseren over een langere termijn.

 

  • Uitgebreid aanbod van LDI fondsoplossingen, maatwerk oplossingen en discretionaire proposities
  • LDI oplossingen in meerdere valuta’s
  • Focus op de wensen van de klant
  • Uitgebreide expertise en pro-actieve ondsteuning bij strategische besluitvorming
  • Operationele ontzorging
  • Heldere rapportages
  •  
  •  
  •  

Inzichten

No posts matching your criteria
VIEW MORE