Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Wij geloven in een duurzame wereld waarin beleggers een heldere maatschappelijk taak hebben om rendementsdoelstellingen te bereiken met beleggingen die bijdragen aan een duurzame en veilige toekomst voor ons allemaal.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) staat dan ook centraal in al onze activiteiten als belegger én adviseur: van portefeuilleconstructie tot engagement. Als toonaangevende dienstverlener op het gebied van MVB ontwikkelen wij samen met onze klanten ESG-beleggingsbeleid dat past bij de klant en andere belanghebbenden. Dit beleid vertalen wij naar concrete acties.

48-environment

ESG-advies en integratie. Stemmen en engagement

awards

Trots op onze A+ UNPRI-rating

Team

Groot en ervaren Responsible Investment team

Breed aanbod verantwoorde strategieën

Klimaatneutraal in 2050

BMO GAM heeft in 2020 reeds de Net Zero Asset Managers Initiative getekend en zich ten doel gesteld om, samen met onze klanten en bedrijven waarin wij beleggen, tegen 2050 alle portefeuilles klimaatneutraal te laten zijn.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit: ​

ESG-advies en integratie:

Het vormgeven, onderhouden en verder ontwikkelen van het duurzaam beleggingsbeleid vormt de basis van onze MVB-adviesdienstverlening. Ook ondersteunen wij onze klanten bij de implementatie. Dit betekent onder meer het kiezen van passende beleggingscategorieën en managers, opstellen van een jaarplan en kaders voor uitsluitingen, engagement en stemmen. MVB is volledig geïntegreerd in onze fiduciaire dienstverlening. Daarnaast bieden wij ESG-advisering ook aan als een aparte dienst.

Engagement en Stemmen (reo®):

BMO GAM is een van ’s werelds grootste en meest ervaren aanbieders van engagement en stemmen. Momenteel nemen meer dan 40 grote institutionele klanten wereldwijd deel aan ons Responsible Engagement Overlay-programma (reo®), voor wie wij ruim € 700 miljard onder engagement hebben (per einde 2021). Onze reo®-dienstverlening draagt bij aan een consistente en transparante benadering van actief eigenaarschap.

Klanten hebben gezamenlijk een beslissende stem in de thema’s waar wij ons voor inzetten. In 2022 ligt onze prioriteit bij de volgende onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en beloning van bestuurders.
Wij bieden engagement en voting ook gedeeltelijk of volledig op maat aan.

Breed aanbod van ESG-producten:

Wij zijn al decennialang nauw betrokken bij de ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en bieden een breed palet van ESG-strategieën

Een kleine selectie:

Responsible Investment Team

Het BMO GAM Responsible Investment team speelt een centrale rol bij de advisering van klanten omtrent MVB, de ontwikkeling van ESG-producten en de uitvoering van engagement & voting. Het team bestaat uit 25+ ervaren specialisten in Amsterdam en Londen, met brede expertise over alle sectoren en regio’s. In Amsterdam staan Karlijn van Lierop en Manuel Adamini u bij met advies en research.

Onze betrokkenheid gaat verder dan beleggen alleen: wij dragen bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid en werken actief samen met bedrijven om duurzaamheid te stimuleren. In 2006 waren wij een van de eerste ondertekenaars van de UNPRI en zijn trots op onze A+ rating.

Award 2020 for best sustainable and esg investment
Winner in best esg investment fund - awards 2019
The logo of ESG Investing Awards
Winner in esg investing - awards 2020
Responsible Investment
Florist
2 min read
May 2022

Living wage in the retail sector

Our three-year engagement project on living wages comes to an end. We look at progress made and highlight what more needs to be done both within retailers and in their supply chains.
Responsible Investment
People hiking in the mountains
3 min read
April 2022

Principles for carbon offsetting

Many net zero commitments made by companies either implicitly or explicitly rely on carbon ‘offsetting’. We outline our principles on when companies should use carbon offsets and explore our engagement with businesses, especially in high impact sectors.
Global Equities
Woman holding cellphone
8 min read
April 2022

The digitalisation of everything

Our daily lives are becoming increasingly digitalised. Read our perspective on the opportunities and challenges this profound shift presents to businesses and some of the companies well placed to benefit.
Responsible Investment
Kyiv city view
3 min read
March 2022

Russia’s war on Ukraine

Being an Active Owner in times of conflict. How and why we’re engaging with companies with exposure to Russia and Ukraine.
Responsible Investment
Man walking in the forest
2 min read
March 2022

Nature as an ally: tackling the climate-nature nexus

We explore how nature can be a powerful ally in the fight against climate change.
Responsible Investment
Coal power station
4 min read
March 2022

Future proofing – Indian companies addressing the climate challenge

India’s committed to net zero by 2070. We examine how businesses are adapting their practices, explore progress made and highlight the role we play as investors in tackling climate change through allocation of capital and engagement.
View more