Fiduciary

Advies Commissie Parameters

Op 6 juni heeft de Commissie Parameters haar advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Juni 2019

Arthur Stroij

Client Portfolio Manager, LDI team

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

Op 6 juni heeft de Commissie Parameters haar advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijk onderdeel van het advies is de aanpassing van de UFR-methode als onderdeel van de “risicovrije” rentetermijnstructuur met ingang van 2021.

Naast de in het advies van de Commissie Parameters genoemde effecten op dekkingsgraad, premies, herstelplannen en indexatie, heeft de aanpassing ook effect op de rentegevoeligheid van de verplichtingen en daarmee de renteafdekking van pensioenfondsen. In dit memo maken wij dit inzichtelijk.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

Nieuws en inzichten
No posts matching your criteria
VIEW MORE