Macro views

Afdekken valutarisico

Jitzes Noorman, Portfolio Manager & Delegated CIO, schreef voor PBM een artikel over het afdekken van valutarisico.
December 2019

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Risk Disclaimer 

The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested.

Views and opinions have been arrived at by BMO Global Asset Management and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any companies that may be mentioned.

The information, opinions, estimates or forecasts contained in this document were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.

Investment beliefs zijn relevanter dan ooit voor pensioenfondsen, zeker die ten aanzien van valutarisico. De Nederlandsche Bank gaf in 2017 in zijn notitie ‘Aandachtspunten bij beheersing van valutarisico’ al aan dat pensioenfondsen investment beliefs over valutarisico dienen vast te stellen. De huidige marktomstandigheden dwingen pensioenfondsen om dit ook daadwerkelijk te doen. In het artikel gaat Jitzes in op de noodzaak om heldere en concrete investment beliefs te formuleren en deze helder op het netvlies te hebben en de reden waarom deze alleen maar is toegenomen.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten. of –diensten.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria