NL-NL Institutioneel

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles
August 2021
Jitzes Noorman

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO
Manuel Adamini

Manuel Adamini

Senior Responsible Investment Strategist

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

De Beleggingsnota 2022 van BMO Global Asset Management beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende periode en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles.
Naast de grotere economische en sociale thema’s waarmee beleggers de komende periode te maken krijgen, wordt het besef dat klimaatrisico’s grote impact kunnen hebben op beleggingsportefeuilles steeds duidelijker. De Nederlandse pensioensector heeft naast bovenstaande onzekerheden ook nog te maken met het pensioenakkoord en de transitie van het huidige stelsel naar een meer toekomstbestendig stelsel.
In het eerste gedeelte van deze beleggingsnota behandelen wij de vooruitzichten voor de economie en financiële markten, inclusief de door BMO Global Asset Management verwachte rendementen, die als input dienen voor de beleggingsplannen.
In het tweede gedeelte worden de belangrijkste ontwikkelingen rondom verantwoord beleggen beschreven.
Belangrijkste risico’s
Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door BMO Global Asset Management en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden. De informatie die wordt verstrekt in het marketingmateriaal, is geen, of kan niet worden opgevat, als beleggingsadvies of een aanbeveling om te kopen, verkopen of anderzijds transacties uit te voeren met betrekking tot de Fondsen. De manager heeft het recht om de gemaakte afspraken voor marketing te beëindigen. De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles
Fiduciary
Person in snowy mountains with sunset background
3 min read
August 2021

Marktvisie ESG-integratie: Klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie

In deze marktvisie behandelen wij de koppeling tussen klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie.
Fiduciary
Economy and markets arrows going up and down
3 min read
Juli 2021

Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Beleggingsbeleid per leeftijdscohort en renteafdekkingsbeleid met argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking.
Fiduciary
Digital map of the world
3 min read
December 2020

Marktvisie Pensioenakkoord: Consultatie – Wet toekomst pensioenen

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.
Fiduciary
Multi asset map imagery website
3 min read
December 2020

Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën