Met swaptions inspelen op het nieuwe pensioenakkoord

Interessant instrument tijdens overgangsperiode
December 2020

Arthur Stroij

Client Portfolio Manager, LDI team

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR

Jan Willemsen

Director, Client Portfolio Manager, Liability Driven Investment

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Hoe kunnen pensioenfondsen met hun beleggingsbeleid voorsorteren op het pensioenakkoord? In enkele recente publicaties heeft BMO Global Asset Management de eerste contouren van het pensioenakkoord geanalyseerd en bovenstaande vraag gesteld. Uit die analyses kwam het instrument swaptions als één van de mogelijkheden naar voren, specifiek voor de overgangsperiode waarin het bestaande pensioenstelsel nog van kracht is maar het nieuwe stelsel al wel zijn schaduw vooruit kan werpen op de financiële markten. Het instrument zal, gelet op de extra complexiteit, niet direct in de gereedschapskist van ieder pensioenfonds passen. Toch bieden swaptions interessante mogelijkheden.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria