Coronavirus & marktontwikkelingen – 12 mei 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het aantal besmettingen en overledenen wereldwijd is sinds vorig weekbericht respectievelijk toegenomen met 600k tot 4,2 mln en 40k tot 290k. Groeipercentages vlakken verder af (circa 2% wereldwijd). De focus van overheden ligt nu op versoepeling en opschalen van de testcapaciteit. Landen waar momenteel nog sprake is van een relatief sterke toename (>5%) zijn Rusland en India

Het voornaamste economisch nieuws betrof het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over april. Hoewel geen verrassing meer na de wekelijkse miljoenen aanvragen van uitkeringen, waren de cijfers ongekend met depressieniveaus w.b.t. werkloosheid (14,7%) en banenverlies (-20,5 mln). De consensusgroeiramingen voor 2020 gingen nog iets verder omlaag, maar voor 2021 iets omhoog. Tevens werd een nieuw hoofdstuk geschreven m.b.t. de juridische discussie over het ECB-beleid: het Europese Hof van Justitie sloeg vrijdag terug naar het Duits Constitutioneel Hof door te verklaren dat louter het EU Hof van Justitie bevoegd is om te oordelen over een EU-instelling

Aandelenmarkten kenden wederom een relatief rustige week en reageerden positief op de afvlakkende pandemie data en de afgenomen spanning tussen de VS en China. Lange rentes stegen marginaal in deze omgeving, gedreven door iets hogere reële rentes.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Five factors to fear?

While many balanced investors are understandably worried about low returns becoming the ‘new normal’, we believe that allocating smartly can more than offset the drag that structural challenges could exert on portfolios.

Will the vaccine save Christmas?

Macro Update 28 September 2020

ESG Viewpoint – COVID-19 and the pharmaceutical industry

How is the pharmaceutical industry responding to COVID-19?

Investor engagement: lessons from the Global Financial Crisis

How did the global financial crisis shape investor engagement?

Investor engagement: routes to escalation

Discover investor engagement escalation strategies.

The future of investor engagement

Discover what we believe will shape investor engagement this decade.

Investor engagement: crossing boundaries

Discover how investor engagement is crossing boundaries.

Investor engagement: Case studies

Discover three investor engagement case studies

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.