Coronavirus & marktontwikkelingen – 14 april 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

185 landen zijn inmiddels besmet, nagenoeg de gehele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is gestegen met circa 600k afgelopen week tot 1,85 mln en het aantal overledenen met 45k tot 114k. De groeicijfers laten al enkele weken een daling zien, inmiddels tot respectievelijk 5,5% en 7,5%

Het onder controle krijgen van de virusuitbraak kan nog geruime tijd duren blijkt uit “flattening the curve” simulaties. De focus van overheden ligt nu op de “exit” strategie, waarbij de verspreiding onder controle blijft, maar het economisch verkeer weer enigszins op gang kan komen

De consensusverwachting onder economen gaat reeds uit van een recessie in 2020 die zwaarder zal zijn dan tijdens de Lehman crisis, maar gevolgd wordt door herstel in 2021. Arbeidsmarkten wereldwijd laten een dramatische verslechtering zien, waardoor een depressie wel een risicoscenario blijft. Een groot verschil met de Grote Depressie uit de vorige eeuw echter, zijn de ongekend grote stimuleringspakketten van overheden en centrale banken

Sinds vorige weekupdate zijn aandelenmarkten enkele procenten gestegen. Bij ontwikkelde markten aandelen is technisch zelfs weer sprake van een “bull market” aangezien indices meer dan 20% gestegen zijn t.o.v. het dal. Obligatiemarken waren stabiel, met slechts geringe rentebewegingen en iets lagere credit spreads

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria