Coronavirus & marktontwikkelingen – 19 mei 2020

Met ingang van deze week zal deze publicatie op tweewekelijkse basis verschijnen i.p.v. wekelijks. Redenen zijn dat de groeipercentages van de COVID-19 pandemie inmiddels aanzienlijk zijn afgevlakt en financiële markten ook in iets rustiger vaarwater terecht zijn gekomen (al is nog geen sprake van normale omstandigheden).

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Met ingang van deze week zal deze publicatie op tweewekelijkse basis verschijnen i.p.v. wekelijks. Redenen zijn dat de groeipercentages van de COVID-19 pandemie inmiddels aanzienlijk zijn afgevlakt en financiële markten ook in iets rustiger vaarwater terecht zijn gekomen (al is nog geen sprake van normale omstandigheden).

Het aantal besmettingen en overledenen wereldwijd is sinds vorig weekbericht respectievelijk toegenomen met 600k tot 4,7 mln en 30k tot circa 315k. Groeipercentages vlakken verder af tot (resp. circa 2% en 1½% wereldwijd). Ander optimistisch nieuws waren bemoedigende berichten van Moderna Inc. m.b.t. voorlopige resultaten van het testen van een vaccin op mensen. Negatief nieuws was er ook. Nieuwe besmettingen in o.a. China, Hong Kong en Zuid-Korea illustreren dat het risico van een tweede golf op de loer ligt als restricties worden versoepeld. Terwijl de besmettingen afvlakken in Europa en de VS neemt het aantal dagelijkse besmettingen toe in onder meer Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

De economische en humanitaire kosten van de ‘lockdown’ maatregelen worden steeds duidelijker. Zo vreest de voedselhulporganisatie (WFP) van de Verenigde Naties door de wereldwijde lockdown maatregelen dat het aantal mensen in hongersnood zal verdubbelen dit jaar tot 260 mln en dat 300.000 mensen per dag zullen overlijden aan honger (grofweg gelijk aan het totaal aantal COVID-19 overledenen wereldwijd tot op heden).

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

ESG Viewpoint – COVID-19 and the pharmaceutical industry

How is the pharmaceutical industry responding to COVID-19?

Investor engagement: lessons from the Global Financial Crisis

How did the global financial crisis shape investor engagement?

Investor engagement: routes to escalation

Discover investor engagement escalation strategies.

The future of investor engagement

Discover what we believe will shape investor engagement this decade.

Investor engagement: crossing boundaries

Discover how investor engagement is crossing boundaries.

Investor engagement: Case studies

Discover three investor engagement case studies

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

Virus versus a vaccine

Macro Update 7 September 2020

Macro update - Markets versus the virus: Big changes ahead

Steven Bell rounds up the month’s economic news and answers your questions on the outlook for financial markets.