Coronavirus & marktontwikkelingen – 2 juni 2020

BMO Global Asset Management geeft om de week een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft om de week een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het aantal besmettingen en overledenen wereldwijd is sinds de vorige update (19 mei) respectievelijk toegenomen met 1,3 mln tot 6,2 mln en met 50k tot circa 370k. Het groeipercentage w.b.t. het aantal overledenen is verder gedaald van 1,5% tot 1%. Het groeipercentage van het aantal besmettingen is gelijk gebleven ondanks een afvlakking in Europa. Dit valt toe te schrijven aan de verspreiding van het virus in Zuid-Amerika, India en Rusland.

Met afvlakkende percentages, optimisme t.a.v. de ontwikkeling van een vaccin en een versoepeling van lockdown maatregelen, is de vraag nu in hoeverre en hoe snel economieën weer kunnen herstellen. Kijkend naar de economische data en nieuws in de afgelopen twee weken is er zowel reden voor optimisme als pessimisme. De vraag of het blijft bij een kortstondige forse recessie gevolgd door een herstel in 2021 (consensus), of dat de economie structurele en langdurige schade heeft opgelopen zal niet op korte termijn beantwoord worden, en dus zullen beleggers en beleidsmakers nog de nodige tijd te maken hebben met onzekerheid.

De financiële markten hebben vooralsnog ingezet op het optimistische scenario. Aandelenmarkten zijn sinds 19 mei verder gestegen met circa 3%, en niet alleen tech aandelen, maar ook eerder zwaar getroffen sectoren zoals Financials en Industrials.
De 30-jaars euro swaprente steeg ook iets van -2 bps tot +7 bps en Spreads op risicovolle obligaties zijn gedaald.

 

Reden tot optimisme

 • Afvlakking COVID-19 pandemie
 • Versoepeling lockdown maatregelen
 • Optimisme t.a.v. een vaccin
 • Forse steunmaatregelen overheden en centrale banken
 • Stijgende aandelenkoersen
 • Stijgende PMI’s
 • De Bloomberg consensusraming voor de economische groei in China in 2020 is recent voor het eerst weer iets gestegen

 

Reden tot pessimisme

 • PMI’s duiden nog op krimp (<50)
 • De Bloomberg consensusramingen voor de economische groei in de Zuid-Europese landen in 2020 zijn recent nog verder gedaald
 • Verslechterende arbeidsmarkt (depressieniveaus in de VS)
 • Forse krimp w.b.t. bestedingen en productie
 • Spanningen tussen VS en China (t.a.v. handel, technologie, COVID-19 en Hong Kong)
 • Politieke onenigheid binnen de EU
 • Risico’s: bankencrisis en schuldencrisis
 • Zonder vaccin kunnen economieën niet op 100% draaien wegens ‘1,5 meter regels’

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

ESG Viewpoint – COVID-19 and the pharmaceutical industry

How is the pharmaceutical industry responding to COVID-19?

Investor engagement: lessons from the Global Financial Crisis

How did the global financial crisis shape investor engagement?

Investor engagement: routes to escalation

Discover investor engagement escalation strategies.

The future of investor engagement

Discover what we believe will shape investor engagement this decade.

Investor engagement: crossing boundaries

Discover how investor engagement is crossing boundaries.

Investor engagement: Case studies

Discover three investor engagement case studies

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

Virus versus a vaccine

Macro Update 7 September 2020

Macro update - Markets versus the virus: Big changes ahead

Steven Bell rounds up the month’s economic news and answers your questions on the outlook for financial markets.