Coronavirus & marktontwikkelingen – 21 april 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het aantal besmettingen wereldwijd is afgelopen week gestegen met circa 600k tot 2,5 mln en het aantal overledenen met 50k tot 170k. De groeicijfers laten al enkele weken een daling zien, inmiddels tot respectievelijk 4% (was 5,5%) en 5% (was 7,5%)

Nu de piek achter de rug is, ligt de focus van overheden op de exitstrategie. Landen als Denemarken, Oostenrijk en Duitsland hebben al een versoepeling aangekondigd of ingezet. De balans tussen het onder controle houden van het virus en het opstarten van de maatschappij is echter lastig, blijkend uit bijvoorbeeld de versnelling van het aantal besmettingen in Singapore – een van de voorbeeldlanden

De consensus gaat uit van een forse recessie in 2020. Toch is de onzekerheid over wat de wereld te wachten staat groot. Er is sprake van grote tegengestelde krachten. Enerzijds is het tegelijkertijd stilleggen van de economische activiteit wereldwijd ongekend. Anderzijds zijn de stimuleringsmaatregelen die gelanceerd zijn door overheden en centrale banken eveneens van ongekende omvang, van soms wel 5 tot 10 procentpunt BBP. De inflatieverwachtingen zijn gedaald, zowel voor de korte als de lange termijn.

Sinds vorige weekupdate zijn aandelenmarkten per saldo nagenoeg niet veranderd. Rentes zijn iets gedaald door lagere inflatieverwachtingen. De kortst lopende WTI olie Future is geïmplodeerd op 20 april en bereikte zelfs een negatieve koers de dag voor expiratie wegens opslagcapaciteitsproblemen in de VS (sheet 28)

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria