Coronavirus & marktontwikkelingen – 28 april 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het aantal COVID-19 besmettingen wereldwijd is in de afgelopen week toegenomen met +575k tot ruim 3 mln en het aantal overledenen met +40k tot 211k. Zowel procentueel als in absolute aantallen is de verspreiding van het virus aanzienlijk afgeremd in de afgelopen weken. Veel overheden focussen daarom nu op een versoepeling van het “lockdown” beleid, mede wegens de sociale, humanitaire en economische kosten. Zonder medicijn en vaccin zal echter nog wel lange tijd sprake blijven van mitigerende maatregelen

Daar waar de PMI’s in China na een kortstondige daling een herstel lieten zien, lieten (april) PMI’s in ontwikkelde markten afgelopen week voor de tweede maand op rij een verdere drastische daling zien. Ook gerealiseerde macro-economische data en bedrijfswinsten tonen inmiddels de fors negatieve impact van de pandemie en het “lockdown” beleid. Komende week is een bomvolle week met ECB en Fed vergaderingen, Q1 cijfers uit de VS en Europa, en de publicatie van bedrijfswinsten

Voor de vijfde week op rij noteerden aandelenmarkten een plus, gedreven door een beoogde versoepeling van de economische restricties. Kapitaalmarktrentes daalden licht. Het renteverschil tussen Italië en Duitsland nam iets af, mede doordat S&P de rating van de Italiaanse overheid ongewijzigd liet (BBB)

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria