Coronavirus & marktontwikkelingen - 31 maart 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het coronavirus verspreidt zich nog steeds exponentieel/explosief wereldwijd. Na de initiële uitbraak in China, werd Europa het epicentrum. Zoals wij vorige week aangaven neemt de epidemie nu ook in Amerikaanse landen explosief toe en kent de VS nu wereldwijd het meeste aantal besmettingen. Italië en Spanje voeren de treurige lijst aan wat betreft het aantal overledenen. De groeipercentages van het aantal besmettingen en overledenen zijn in de afgelopen week wereldwijd iets toegenomen tot resp. 10% en 13% (dagbasis)

Het bestrijden van het virus gaat de nodige tijd duren, zoals overheden ook steeds duidelijker communiceren. Totdat medicijnen (en later een vaccin) de eindoplossing brengen, passen overheden een variatie aan oplossingen toe zoals ‘containment’, ‘mitigatie’, ‘social distancing’ en intensief testen. Een positief bericht is dat recent enkele steekproeven lijken aan te geven dat het aantal besmettingen veel hoger is dan eerder gedacht/gemeten. Dat zou betekenen dat ‘flattening the curve’ korter duurt. Op korte termijn is de uitdaging voor menig overheid –inclusief Nederland- om te zorgen dat de piek in het aantal patiënten dat opgenomen dient te worden de ziekenhuiscapaciteit niet overtreft.

Een recessie is nu een zekerheid en wordt steeds zichtbaarder in economische data en consensus verwachtingen. De redenen zijn de drastische overheidsmaatregelen, het feit dat inmiddels zo goed als de hele wereld is getroffen en de tijd die nodig is om het virus onder controle te krijgen. Risico’s van de tweede orde zijn een bankencrisis als gevolg van faillissementen en een nieuwe schuldencrisis. Daar tegenover staan wel ongekend forse fiscale en monetaire steunmaatregelen, veelal gericht op de reële economie.

Aandelenmarkten hebben in de afgelopen week een fors herstel laten zien door onder meer het aangekondigde steunpakket in de VS. De vraag is of de markt daadwerkelijk een bodem heeft gevonden of dat dit een ”bear market rally” is. Kapitaalmarktrentes zijn iets gedaald afgelopen week. Spreads op HY, IG-bedrijfsobligaties en EMD noteren ook iets lager in lijn met het verbeterde sentiment op de aandelenmarkt.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria