Coronavirus & marktontwikkelingen – 6 mei 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het aantal besmettingen en overleden wereldwijd is sinds vorig weekbericht respectievelijk toegenomen met 600k tot 3,6 mln en 50k tot 250k. Het nieuws t.a.v. het coronavirus was positief in de afgelopen week. Groeipercentages vlakken verder af, het nieuws t.a.v. een vaccin was optimistisch en steeds meer onderzoeken in verschillende landen lijken aan te geven dat de besmettingsgraad veel hoger is dan eerder gedacht (wat betekent dat “flattening the curve” minder lang duurt en sterftepercentages lager zijn). De focus van overheden ligt nu op versoepeling en opschalen van de testcapaciteit.

Afgelopen week werden veel Q1-cijfers gepubliceerd (bedrijfswinsten en BBP-groei in de VS en Eurozone). De fors negatieve impact van de pandemie werd duidelijk. De consensus gaat echter nog steeds uit van een herstel in 2021 na een forse recessie dit jaar. Ook de ECB en Fed kwamen bijeen zonder majeur nieuws. Hoewel vooralsnog niet in strijd met de grondwet (monetaire financiering van overheidsschuld verboden), heeft het Duits Constitutioneel Hof zich kritisch uitgelaten (‘buiten proportioneel’) over het opkoopbeleid van de ECB. De ECB dient dit nu toe te lichten (wordt vervolgd …)

Gevangen tussen positieve (COVID-nieuws) en negatieve krachten (‘Earnings’, conflict VS-China), zijn aandelenkoersen per saldo niet wezenlijk gewijzigd. Lange rentes zijn iets gedaald, zowel door lagere inflatieswaps als lagere reële rentes.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Five factors to fear?

While many balanced investors are understandably worried about low returns becoming the ‘new normal’, we believe that allocating smartly can more than offset the drag that structural challenges could exert on portfolios.

Will the vaccine save Christmas?

Macro Update 28 September 2020

ESG Viewpoint – COVID-19 and the pharmaceutical industry

How is the pharmaceutical industry responding to COVID-19?

Investor engagement: lessons from the Global Financial Crisis

How did the global financial crisis shape investor engagement?

Investor engagement: routes to escalation

Discover investor engagement escalation strategies.

The future of investor engagement

Discover what we believe will shape investor engagement this decade.

Investor engagement: crossing boundaries

Discover how investor engagement is crossing boundaries.

Investor engagement: Case studies

Discover three investor engagement case studies

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.