Coronavirus & marktontwikkelingen – 7 april 2020

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Het coronavirus verspreidt zich nog steeds exponentieel wereldwijd. Het groeipercentage vlakt echter af, m.n. in Europa. De VS voert ruimschoots de ranglijst met besmettingen aan, terwijl China inmiddels geen deel meer uitmaakt van de top-5.

Spanje en Italië kennen nog de meeste doden; absoluut en per capita. De piek is voor deze landenechter voorbij, kijkend naar groeipercentages. De groeipercentages van het aantal besmettingen en overledenen zijn in de afgelopen week wereldwijd iets afgenomen tot resp. 8,5% en 11% (dagbasis).

Het bestrijden van het virus gaat de nodige tijd duren, vele maanden tot mogelijk zelfs twee jaar – zo geven simulaties aan. Een veelvoud aan strategieën door overheden valt waar te nemen, alsook dat deze naar elkaar toe groeien. Momenteel zijn er landen die versoepelen alsook juist die de duimschroeven verder aandraaien. De oplossing zal toch uiteindelijk toch moeten komen uit de medische hoek. Tot die tijd is het een zoektocht naar de optimale balans tussen maatregelen en sociaaleconomische omstandigheden.

Er wordt inmiddels een recessie voor 2020 ingeprijsd gelijk aan de Lehman crisis. De vraag of dit blijft bij een recessie gevolgd door een herstel in 2021 of dat een grotere crisis te wachten staat. Dit zal afhangen van de vraag wat het eerst bereikt wordt: het einde van de pandemie of de bodem van de schatkist. Ook de inflatieverwachtingen zijn verder gedaald in de afgelopen week. Voorts werden plussen en minnen waargenomen in de afgelopen week die worden toegelicht in deze presentatie: het gaat om de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers en Chinese PMI’s.

De financiële markten kwamen in iets rustiger vaarwater afgelopen week. Aandelen zijn enkele procenten gestegen, zonder de extreme uitschieters van de voorgaande weken, maar nog wel met bovengemiddelde volatiliteit. Kapitaalmarktrentes en spreads zijn niet significant gewijzigd.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria