Coronavirus & marktontwikkelingen

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

25 maart 2020 – Samenvatting update

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

BMO Global Asset Management geeft wekelijks een update van de status van het coronavirus en de invloed daarvan op de marktontwikkelingen.

Zoals inmiddels bekend, is de uitbraak van het coronavirus uitgemond in een pandemie. Het virus verspreidt zich nog steeds exponentieel/explosief wereldwijd. Na de initiële uitbraak in China, is inmiddels Europa het epicentrum in de afgelopen weken. De VS staat nu aan de start van een exploderend probleem

Inmiddels is duidelijk dat het bestrijden van het virus langer gaat duren dan eerder gehoopt. Mogelijk zal Nederland dan ook op een gegeven moment van strategie veranderen van ‘mitigatie’ naar ‘containment’ via intensief testen en isoleren van besmette personen (Taiwan). Of waarschijnlijk zal de eindoplossing komen in de vorm van medicijnen en vaccins

Een recessie lijkt nu een zekerheid. Net als dat er geen sprake zal zijn van een snelle V-shaped recovery, maar dat het herstel langer duurt. De redenen zijn de drastische overheidsmaatregelendie maatschappijen stilleggen, het aantal landen dat getroffen is, en dat het onder controle krijgen van het virus aanzienlijk langer blijkt te duren dan aanvankelijk gehoopt/gedacht in het Westen. Tweede-orde risico’s zijn een bankencrisis a.g.v. faillissementen en een nieuwe schuldencrisis. Daar tegenover staan wel ongekend forse fiscale en monetaire steunmaatregelen, veelal gericht op de reële economie.

Aandelenmarkten zijn in de afgelopen week verder gedaald en noteren circa 30% lager dan aan het begin van 2020. De vraag is of dit een koopmoment is of het begin van een diepere crisis (zie presentatie). Kapitaalmarktrentes zijn iets gestegen afgelopen week, terwijl renteverschillen tussen euro staatsobligaties met een lage en hoge kredietwaardigheid weer zijn gedaald als gevolg van aangekondigd ECB beleid. Spreads op HY, IG bedrijfsobligaties en EMD zijn verder gestegen.

Belangrijke risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Use our handy glossary to look up any technical jargon you are unfamiliar with.
Subscribe to our Insights

Related articles

No posts matching your criteria