COVID-19 Pandemie: Is een ander strategisch beleggingsbeleid in deze situatie vereist?

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Terwijl de coronapandemie de wereld in haar greep houdt, laat menig pensioenfonds komend jaar een ALM-studie uitvoeren. Is een ander strategisch beleggingsbeleid in deze situatie vereist?

Terwijl de coronapandemie de wereld in haar greep houdt, laat menig pensioenfonds komend jaar een ALM-studie uitvoeren. Is een ander strategisch beleggingsbeleid in deze situatie vereist?

In deze publicatie geeft BMO Global Asset Management (BMO GAM) de impact van de pandemie op de rendementsverwachtingen voor de lange termijn aan voor de verschillende beleggingscategorieën. Tevens bekijken wij twee historische scenario’s:

  • De Grote Depressie
  • Stagflatie

 

Korte samenvatting en conclusies

  • Zolang het in 2020 blijft bij een (zware) recessie gevolgd door een herstel in 2021 (wat nu de consensus is) en er geen depressie intreedt, is geen significant ander beleggingsbeleid noodzakelijk
  • In het geval van een economische depressie zullen aandelen wel aanzienlijk slechter presteren dan nu als uitgangspunt in ALM-studies wordt verondersteld. Een lager belang in zakelijke waarden en meer focus op nominale vastrentende waarden zal een logisch gevolg zijn als dit risicoscenario onderdeel wordt van de ALM-studie.
  • Er zijn voldoende paralellen te trekken tussen de Grote Depressie en de huidige situatie: enorme vraaguitval wereldwijd, afnemende economische activiteit en stilvallende internationale handel met alle gevolgen van dien. Het grote verschil is het gevoerde beleid. Overheden en centrale banken komen nu met ongekend forse stimuleringsmaatregelen terwijl men destijds initieel nog streefde naar begrotingsevenwicht respectievelijk de gouden standaard.
  • Dit beleid brengt wel een ander gevaar met zich mee: Op middellange termijn is ook een stagflatie scenario (hoge inflatie, lage groei) een reële mogelijkheid, omdat de ongekende monetaire en budgettaire verruiming uiteindelijk een hogere inflatie tot gevolg kan hebben, terwijl de-globalisering tot een structureel lagere groei kan leiden. In dat geval dienen beleggingsportefeuilles het accent te verleggen van nominale naar reële beleggingscategorieën.

 

Nieuwe methodologie

In de bijlage staat ook een toelichting op onze nieuwe methodologie die wij nu voor de berekening van de verwachte rendementen hebben gebruikt. Rendementsverwachtingen zijn nu op de markt gebaseerd en gekoppeld aan de actuele rentestanden, spreadniveaus etc. en actuele consensusverwachtingen ten aanzien van groei en inflatie. De methodiek van een vaste risicopremie bovenop de risicovrije rente wordt losgelaten. Per categorie (op enkele risicovolle obligatiecategorieën na) worden nu absolute rendementen gegeneerd.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria