De juiste impact: Duurzaam beleggen in 2020

Lees alles over onze stewardship highlights in 2020 en download het verslag voor meer informatie.
April 2021

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen.

Tenzij anders vermeld, is de bron voor alle gegevens in dit verslag BMO Global Asset Management, per 31 december 2020.

De informatie, meningen, ramingen of prognoses in dit document werden verkregen uit bronnen die redelijkerwijs betrouwbaar worden geacht, en zij kunnen op ieder moment veranderen.

Wat we het voorbije jaar hebben meegemaakt, had niemand kunnen voorspellen. De COVID-19-pandemie heeft onze manier van leven en werken grondig door elkaar geschud. Toch bleef juist daardoor het commitment aan verantwoord beleggen bij BMO belangrijker dan ooit. Wij zijn ons kapitaal op een verantwoorde manier blijven alloceren en zijn in dialoog blijven gaan met ondernemingen over milieu, sociale en governancekwesties (ESG). Conform onze purpose om het goede in het bedrijfsleven en het leven in het algemeen te bevorderen.

De hoogtepunten van ons engagement

In 2020 zijn we in dialoog gegaan met 760 ondernemingen in 50 landen over een breed scala van ESG-thema’s. We hebben in totaal 1.541 engagementsacties gerealiseerd. Deze resulteerden in 343 gevallen van positieve verandering, die wij mijlpalen noemen.

  • 31% van ons engagement houdt verband met milieukwesties, goed voor 28% van onze mijlpalen
  • 43% van ons engagement houdt verband met sociale kwesties, goed voor 17% van onze mijlpalen
  • 26% van ons engagement houdt verband met governancekwesties, goed voor 55% van onze mijlpalen

SDG’s en engagement

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) vormen een ambitieus stappenplan naar een duurzamere wereld in 2030, en een duidelijk engagementkader voor beleggingsspecialisten om de ondernemingen waar wij in beleggen tot verbeteringen aan te zetten. In 2020 was 79% van ons engagement gekoppeld aan de SDG’s. Het doel waar we het meest over in dialoog gingen, was SDG 8 – eerlijk werk en economische groei – goed voor 19%. Dat had in grote mate te maken met ons engagement voor veiligheid op het werk, een essentieel thema tijdens de pandemie.

Stemmen en corporate governance in 2020

Stemrecht uitoefenen vormt een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheid op het vlak van zorgvuldig beheer, en een kans om veranderingen te bewerkstelligen. In 2020 hebben we gestemd over 117.820 resoluties, waarvan 27.563 tegen het management. Wij spreken geregeld voor en na een stemming met het management van een onderneming om onze verwachtingen toe te lichten en een reactie te vragen, en als wij tegen het management hebben gestemd, om uit te leggen waarom

Overheidsbeleid en beleggersinitiatieven

Ook in 2020 bleven wij bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid door samen te werken met toezichthouders. Wij geloven dat veranderingen van beleid en regelgeving vaak katalysatoren zijn om ondernemingen tot beter gedrag aan te zetten. De thema’s varieerden van klimaatverandering in de EU tot zorgvuldig beheer voor beleggers in Japan. Wij namen ook deel aan samenwerkingsverbanden en initiatieven van beleggers die cruciaal kunnen zijn om de ESG-normen op grotere schaal te verbeteren. De thema’s waarvoor we hebben samengewerkt, waren onder meer moderne slavernij en geestelijke gezondheid en welzijn.

Er ontstaat een positieve dynamiek om de uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd, aan te pakken. Dat stemt mij hoopvol over de toekomst. Het maakt me ook trots op de kans die wij bij BMO krijgen om het verschil te maken.

Kristi Mitchem, CEO, BMO Global Asset Management

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen.

Tenzij anders vermeld, is de bron voor alle gegevens in dit verslag BMO Global Asset Management, per 31 december 2020.

De informatie, meningen, ramingen of prognoses in dit document werden verkregen uit bronnen die redelijkerwijs betrouwbaar worden geacht, en zij kunnen op ieder moment veranderen.

Wilt u meer weten?

Download ons Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2020 voor meer informatie over onze activiteiten voor zorgvuldig beheer in 2020, casestudy’s van ondernemingen, plus onze belangrijkste engagementthema’s voor 2021.

Subscribe to our Insights

Related articles

No posts matching your criteria