NL-NL Institutioneel

Online Seminar:

Dekkingsgraadbescherming gedurende transitie
June 2022

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Is het verstandig om tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel de dekkingsgraad te beschermen? En welke instrumenten zijn hiervoor het meest opportuun? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het interactieve online seminar op 5 juli van 14.00 tot 15.00 uur.

Programma

Beleggers krijgen tijdens het rondetafelgesprek inzicht in hoe zij tot een weloverwogen en goed onderbouwde inzet van dekkingsgraadbescherming kunnen komen. Specialisten van BMO GAM/Columbia Threadneedle Investments brengen het onderwerp tot leven aan de hand van concrete vragen. Het perspectief van de pensioenfondsbestuurder wordt belicht door Christiaan Tromp. Sprenkels en Verschuren zal laten zien op welke wijze besturen tot een weloverwogen keuze kunnen komen.

Wij bespreken onder andere de volgende vraagstukken:

  • Bij welke dekkingsgraad komt het (tijdelijk) afbouwen van risico in beeld?
  • Zet je bescherming in zodra het kan of kort voor het invaren?
  • Hoe maak je de afweging tussen lineaire en niet-lineaire instrumenten en welke instrumenten kunnen worden ingezet?
  • Moet het renterisico of het aandelenrisico worden beschermd?

Uiteraard komt ook de vraag aan bod welke stappen kunnen worden gezet voor een succesvolle implementatie en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Sprekers

  • Martijn Euverman, Partner Sprenkels en Verschuren
  • Christiaan Tromp, bestuurder pensioenfondsen
  • Arthur Stroij, Client Portfolio Manager LDI, BMO Global Asset Management

Moderator Rens de Jong

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Office worker sitting on a desk using a calculate to complete a form - holidng a pen
3 min read
April 2022

Marktvisie: Wie administreert het pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel?

In deze notitie geven wij een schets van de rolverdeling tussen pensioen-en vermogensbeheeradministratie op hoofdlijnen en laten we zien hoe de informatiestromen kunnen gaan lopen voor wat betreft het administreren van pensioenvermogens van deelnemers.
Fiduciary
Investment analysts looking at financial data surrounded by computer screens -
8 min read
April 2022

Wijst Amerikaanse rentecurve op naderende recessie? “This time it’s different”

Op 1 april 2022 werd de curve in de VS invers. Dit roept de vraag op of een recessie aanstaande is.. Maar: “this time is it’s different”.
Fiduciary
A girl in a floral dress runs joyfully through an oat field
3 min read
Januari 2022

Marktvisie: SSA’s: een meerwaarde voor uw portefeuille?

Welke karakteristieken bezitten SSA’s en hoe voegen ze waarde toe aan de matchingportefeuilles van institutionele beleggers?
Fiduciary
Wind turbines in sunset
December 2021

Marktvisie EU-Klimaatbenchmarks: Climate Transition Benchmarks en Paris-Aligned Benchmarks

De EU Climate Transition Benchmarks en EU Paris Aligned Benchmarks en de daaraan gekoppelde producten bieden één van de beschikbare routes om invulling te geven aan klimaatambities.
Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles