Evaluatie stemseizoen 2019: VS and Canada

Onze visie op de belangrijkste trends die zich tijdens het stemseizoen 2019 bij Amerikaanse en Canadese bedrijven hebben voorgedaan.
Oktober 2019

David Sneyd

Vice President, Analyst, Governance and Sustainable Investment

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Risk Disclaimer 

The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested.

Views and opinions have been arrived at by BMO Global Asset Management and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any companies that may be mentioned.

The information, opinions, estimates or forecasts contained in this document were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.

  • Beleggers leggen de lat hoger voor Amerikaanse en Canadese bestuurders, in het bijzonder voor wat betreft diversiteit. Het aantal bestuursbenoemingen van vrouwen bereikt recordhoogte in de VS.
  • Groeiend verzet tegen topbeloningen afspiegeling van slechte afstemming in de hele markt en minder tolerantie voor “poor practices”.
  • Ook dit jaar weer meer aandeelhoudersmoties over milieu en maatschappij in plaats van corporate governance. Hiermee is een omslag gekomen in de langetermijntrend. De omvang van de steun was groter dan ooit.
  • Ondertussen zijn er steeds minder moties over corporate governance (aantallen en steun). Ondernemingen nemen vrijwillig algemeen erkende best practices over (zoals stemmen op afstand oftewel ‘proxy access’).

Bijna driekwart van de algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA’s)  van Amerikaanse en Canadese ondernemingen is ergens tussen april en juni gehouden. Genoeg materiaal om onze visie te delen over de belangrijkste trends  in het stemseizoen. We baseren ons daarbij op de uitslagen van door de directie in stemming gebrachte voorstellen (veelal in de vorm van bestuurdersbenoemingen en -beloningen), naast een evaluatie van de moties die door de aandeelhouders over diverse duurzaamheidskwesties zijn ingediend.    

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten. of –diensten.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Subscribe to our Insights

Related articles

No posts matching your criteria