Responsible Investment

Green Bond Impactrapportage 2021

Deze impactrapportage maakt zichtbaar hoe we de impact van onze Green Bond strategie in kaart brengen
Juni 2021

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Sectoren of onderneming door middel van screening buiten beschouwing laten, kan tot minder diversificatie leiden en daardoor tot meer volatiliteit in de beleggingswaarden Wijzigingen in de rente kunnen van invloed zijn op de waarde van vastrentende posities en kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging. De inkomsten en het vermogen uit obligaties zijn afhankelijk van de financiële draagkracht van het emitterende bedrijf en eventuele insolventies zullen een negatieve invloedhebben op de waarde van uw belegging.

Deze rapportage laat zien hoe we de impact van onze Green Bond strategie in kaart brengen en meten, om deze vervolgens te spiegelen aan de milieu-uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet.

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Sectoren of onderneming door middel van screening buiten beschouwing laten, kan tot minder diversificatie leiden en daardoor tot meer volatiliteit in de beleggingswaarden Wijzigingen in de rente kunnen van invloed zijn op de waarde van vastrentende posities en kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging. De inkomsten en het vermogen uit obligaties zijn afhankelijk van de financiële draagkracht van het emitterende bedrijf en eventuele insolventies zullen een negatieve invloedhebben op de waarde van uw belegging.

Related capability

Responsible Investing

Subscribe to our Insights
Related articles
No posts matching your criteria
VIEW MORE