Responsible Investment

BMO Responsible Engagement Overlay (reo®)

reo® biedt beleggers toonaangevend engagement en maakt stemmen per volmacht mogelijk.
December 2020

reo® biedt beleggers toonaangevend engagement en maakt stemmen per volmacht mogelijk.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Als belegger kunt u invloed uitoefenen op de bedrijven waarin u belegt. reo®, het engagement en voting programma van BMO GAM, voegt de holdings van verschillende beleggers samen tot een krachtige stem waarmee positieve veranderingen kunnen worden gerealiseerd. 

BMO GAM spreekt bedrijven namens een groot aantal internationale klanten aan op materiële kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Wij attenderen ondernemingen op ESG-risico’s en dragen kansen aan.

Engagement en voting zijn belangrijke instrumenten om uw MVB-beleid effectief vorm te geven. BMO Global Asset Management stelt u ieder jaar in staat om mee te beslissen over de thema’s van ons engagement en brengt op heldere wijze verslag uit, afgestemd op de holdings van iedere klant. De reo® dienstverlening en de aanvullende diensten van BMO GAM kunnen u bovendien helpen te voldoen aan nieuwe en aankomende wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Gerelateerde oplossingen

Verantwoord

Subscribe to our Insights

Related articles

No posts matching your criteria
VIEW MORE