Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018

Positieve invloed uitoefenen

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Vermogensbeheer is de laatste jaren volledig op de schop gegaan onder invloed van de culturele veranderingen na de financieel-economische crisis, de opkomst van de technologie, de toename van de wet- en regelgeving en de groei van de opkomende markten. Het ingrijpendst (en ook het spannendst) is de discussie over ‘purpose’. In de hele financiële sector groeit het besef dat financieel rendement weliswaar een doel is, maar dat we ook moeten analyseren hoe onze acties in de wereld doorwerken of wat gebrek aan actie voor effect heeft.

Bij BMO Global Asset Management zien we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als complementair raamwerk voor de signalering van belangrijke internationale uitdagingen en oplossingen daarvoor. In dit verslag beschrijven we hoe we met engagement bijdragen aan de SDG’s en tegelijkertijd ook financieel-materiële risico’s aanpakken. Via onze beleggingsproducten stellen we onze klanten in staat om kapitaal in duurzame oplossingen te investeren, onder andere in ons recent gelanceerde BMO SDG Engagement Global Equity Fund.

We zijn trots op de pioniersfunctie verantwoord beleggen van BMO Global Asset Management. Dat we daar deel van mogen uitmaken en dat we ons mogen inzetten om verandering te stimuleren in onze vijf belangrijkste thema’s voor 2019: bescherming kwetsbare arbeidskrachten, gendergelijkheid, klimaat, biodiversiteit en water, en antimicrobiële resistentie.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

Klik hier in het jaarverslag te openen

Alleen voor professionele beleggers

Meer gerelateerde artikelen