NL-NL Institutioneel

Marktvisie: Dekkingsgraad- bescherming gedurende transitie

April 2022
Arthur Stroij

Arthur Stroij

Client Portfolio Manager, LDI team

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Het nieuwe pensioenstelsel staat bij elk pensioenfonds bovenaan de agenda. Hoewel niet alle details van het nieuwe stelsel uitgewerkt en vastgelegd zijn in de regelgeving, bereiden fondsen zich reeds volop voor op de veranderingen die het nieuwe stelsel met zich meebrengt. De transitieperiode in aanloop naar het nieuwe stelsel is één van de eerste uitdagingen waarmee pensioenfondsen te maken zullen krijgen.
Een pensioenfonds dat wil invaren in het nieuwe stelsel kan gebruikmaken van het transitie-FTK. Het transitie-FTK biedt pensioenfondsen de ruimte om op een stabiele en evenwichtige wijze richting het nieuwe stelsel te groeien. De regels die gelden binnen het transitie-FTK liggen derhalve ook in lijn met het nieuwe pensioenstelsel. Zolang een pensioenfonds in een zogenaamd overbruggingsplan kan aantonen dat in de loop naar het nieuwe pensioenstelsel de invaardekkingsgraad kan worden gehaald, is er geen vuiltje aan de lucht. Echter, indien gedurende de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel wordt geconstateerd dat het fonds de invaardekkingsgraad niet zal halen of wanneer het fonds onder de “kritieke dekkingsgraad” van 90% komt, zal er direct gekort moeten worden.
Er zal pensioenfondsen dus veel aan gelegen zijn om deze situatie te voorkomen. Een aantrekkelijke oplossing is het beschermen van de dekkingsgraad met niet-lineaire instrumenten zoals aandelenopties en swaptions.
In deze marktvisie lichten wij toe hoe dekkingsgraadbescherming met niet-lineaire derivaten op een weloverwogen en goed onderbouwde manier kan worden ingezet gedurende de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Office worker sitting on a desk using a calculate to complete a form - holidng a pen
3 min read
April 2022

Marktvisie: Wie administreert het pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel?

In deze notitie geven wij een schets van de rolverdeling tussen pensioen-en vermogensbeheeradministratie op hoofdlijnen en laten we zien hoe de informatiestromen kunnen gaan lopen voor wat betreft het administreren van pensioenvermogens van deelnemers.
Fiduciary
Investment analysts looking at financial data surrounded by computer screens -
8 min read
April 2022

Wijst Amerikaanse rentecurve op naderende recessie? “This time it’s different”

Op 1 april 2022 werd de curve in de VS invers. Dit roept de vraag op of een recessie aanstaande is.. Maar: “this time is it’s different”.
Fiduciary
A girl in a floral dress runs joyfully through an oat field
3 min read
Januari 2022

Marktvisie: SSA’s: een meerwaarde voor uw portefeuille?

Welke karakteristieken bezitten SSA’s en hoe voegen ze waarde toe aan de matchingportefeuilles van institutionele beleggers?
Fiduciary
Wind turbines in sunset
December 2021

Marktvisie EU-Klimaatbenchmarks: Climate Transition Benchmarks en Paris-Aligned Benchmarks

De EU Climate Transition Benchmarks en EU Paris Aligned Benchmarks en de daaraan gekoppelde producten bieden één van de beschikbare routes om invulling te geven aan klimaatambities.
Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles