NL-NL Institutioneel

Marktvisie ESG-integratie: Klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie

August 2021
Jitzes Noorman

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO
Manuel Adamini

Manuel Adamini

Senior Responsible Investment Strategist

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Klimaatrisico wordt steeds tastbaarder, zowel in de fysieke- als in de beleggingswereld. 2020 was, samen met 2016, het warmste jaar ooit sinds het begin van de metingen in 1880: de (oppervlakte) temperatuur bereikte een niveau van 1,02 graden Celsius boven het gemiddelde van 1951-1980 (bron: NASA). Deze opwarming zet ecosystemen, die al enorm te lijden hebben van een steeds groter wordende menselijke bevolking, verder onder druk.

Om klimaatverandering met mitigatie- en adaptatiemaatregelen aan te pakken, zijn transformaties in alle economische sectoren nodig. Veranderingen in de reële economie moeten worden ondersteund door de financiële economie. Dat raakt ook het strategisch beleggingsbeleid van beleggers wereldwijd.

ESG is de laatste jaren een zo sterke trend geworden dat het inmiddels veelal volledig geïntegreerd is in het beleggingsproces van pensioenfondsen en nagenoeg elk onderdeel van het proces raakt: van beleggingsovertuigingen, de keuze van beleggingscategorieën en de ALM, tot manager selectie, risicomanagement en rapportages.

In deze marktvisie behandelen wij de koppeling tussen klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie. Wij doen dit zowel vanuit een top-down scenario-analyse als vanuit een bottom-up ‘Value at Risk’ (VaR) perspectief. We passen beide methodieken toe, laten de verschillen zien en leggen uit waarom wij een voorkeur hebben voor VaR.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren. De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles
Fiduciary
Person in snowy mountains with sunset background
3 min read
August 2021

Marktvisie ESG-integratie: Klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie

In deze marktvisie behandelen wij de koppeling tussen klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie.
Fiduciary
Economy and markets arrows going up and down
3 min read
Juli 2021

Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Beleggingsbeleid per leeftijdscohort en renteafdekkingsbeleid met argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking.
Fiduciary
Digital map of the world
3 min read
December 2020

Marktvisie Pensioenakkoord: Consultatie – Wet toekomst pensioenen

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.
Fiduciary
Multi asset map imagery website
3 min read
December 2020

Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën