NL-NL Institutioneel

Marktvisie EU-Klimaatbenchmarks: Climate Transition Benchmarks en Paris-Aligned Benchmarks

December 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Share

Steeds meer institutionele beleggers streven broeikasgasemissie (GHG)-reductie na, wensen het thema klimaatverandering te integreren in hun beleggingsbeleid en portefeuilles of hebben ‘net zero’ ambities geformuleerd.

De EU Climate Transition Benchmarks en EU Paris Aligned Benchmarks en de daaraan gekoppelde producten bieden één van de beschikbare routes om invulling te geven aan klimaatambities.

In deze marktvisie kijken wij gedetailleerd naar deze indices, omdat er onduidelijkheid heerst over wat deze benchmarks precies behelzen en tevens sprake is van controverse, met uitgesproken voor- en tegenstanders.

Dé klimaatoplossing bestaat niet. Vele oplossingen zijn mogelijk, variërend van engagement, stemmen, uitsluitingen, ESG-integratie, tot ‘beleggen in oplossingen’. Dit zowel actief als passief, en zowel via discretionaire mandaten als fondsoplossingen. In dit hele palet vormen EU-klimaatbenchmarks eenvoudigweg één van de mogelijkheden. Of deze klimaatbenchmarks geschikt zijn, zal per belegger verschillen en is afhankelijk van de investment beliefs, het specifieke ESG-beleid eventueel inclusief een ‘net zero’-aanpak, het governance budget en de betreffende beleggingscategorie.

Deze publicatie:

 

 1. Geeft een achtergrond van deze benchmarks
 2. Beschrijft de methodologie;
 3. Gaat in op Investment beliefs en CTB´s-PAB´s;
 4. Geeft een overzicht van het aanbod van indices en producten;
 5. Vergelijkt de PAB en CTB-indices met reguliere indices;
 6. Sluit af met een overzicht van de voor- en nadelen van dergelijke indices en producten.

Belangrijkste risico’s

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door BMO Global Asset Management en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden. De informatie die wordt verstrekt in het marketingmateriaal, is geen, of kan niet worden opgevat, als beleggingsadvies of een aanbeveling om te kopen, verkopen of anderzijds transacties uit te voeren met betrekking tot de Fondsen. De manager heeft het recht om de gemaakte afspraken voor marketing te beëindigen.
De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. 

Steeds meer institutionele beleggers streven broeikasgasemissie (GHG)-reductie na, wensen het thema klimaatverandering te integreren in hun beleggingsbeleid en portefeuilles of hebben ‘netzero’ ambities geformuleerd. De EU Climate Transition Benchmarks en EU Paris Aligned Benchmarks en de daaraan gekoppelde producten bieden één van de beschikbare routes om invulling te geven aan klimaatambities.

In deze marktvisie kijken wij gedetailleerd naar deze indices, omdat er onduidelijkheid heerst over wat deze benchmarks precies behelzen en tevens sprake is van controverse, met uitgesproken voor- en tegenstanders.

Dé klimaatoplossing bestaat niet. Vele oplossingen zijn mogelijk, variërend van engagement, stemmen, uitsluitingen, ESG-integratie, tot ‘beleggen in oplossingen’. Dit zowel actief als passief, en zowel via discretionaire mandaten als fondsoplossingen. In dit hele palet vormen EU-klimaatbenchmarks eenvoudigweg één van de mogelijkheden. Of deze klimaatbenchmarks geschikt zijn, zal per belegger verschillen en is afhankelijk van de investment beliefs, het specifieke ESG-beleid eventueel inclusief een ‘net zero’-aanpak, het governance budget en de betreffende beleggingscategorie.

Deze publicatie:

 

 1. Geeft een achtergrond van deze benchmarks
 2. Beschrijft de methodologie;
 3. Gaat in op Investment beliefs en CTB´s-PAB´s;
 4. Geeft een overzicht van het aanbod van indices en producten;
 5. Vergelijkt de PAB en CTB-indices met reguliere indices;
 6. Sluit af met een overzicht van de voor- en nadelen van dergelijke indices en producten.
Jitzes Noorman

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO
Hans Fortuyn

Hans Fortuyn

Portfolio Manager & Delegated CIO
Manuel Adamini

Manuel Adamini

Senior Responsible Investment Strategist

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles
Fiduciary
Person in snowy mountains with sunset background
3 min read
August 2021

Marktvisie ESG-integratie: Klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie

In deze marktvisie behandelen wij de koppeling tussen klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie.
Fiduciary
Economy and markets arrows going up and down
3 min read
Juli 2021

Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Beleggingsbeleid per leeftijdscohort en renteafdekkingsbeleid met argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking.
Fiduciary
Digital map of the world
3 min read
December 2020

Marktvisie Pensioenakkoord: Consultatie – Wet toekomst pensioenen

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.
Fiduciary
Multi asset map imagery website
3 min read
December 2020

Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën