Marktvisie: Historisch lage rentes en het Japan scenario

Rentes bevinden zich al sinds de jaren ’80 wereldwijd in een dalende trend.

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

Rentes bevinden zich al sinds de jaren ’80 wereldwijd in een dalende trend. De daling is recent in een stroomversnelling gekomen en rentes hebben historische dieptepunten bereikt.

Zo is de 10-jaars Nederlandse staatsrente gedaald van een piek van 12,3% in 1981 tot -0,59% (15 augustus 2019); het laagste niveau sinds 1814 toen de Nederlandse overheid grootboekleningen uitgaf. Nederlandse staatsrentes zijn inmiddels zelfs negatief tot en met het 30-jaars looptijdsegment. De euro swaprentecurve is negatief tot en met het 15-jaars segment en ook de 50-jaars en 60-jaars euro swaprentes noteren fractioneel onder 0%. Reële rentes in Euroland zijn zelfs fors negatief over de gehele curve.

Deze rentestanden roepen de vraag op of op dit moment pensioenfondsen überhaupt nog het renterisico moeten afdekken. Deze publicatie gaat hier op in, alsook op de vragen of

  • Euroland een ‘Japan’ scenario te wachten staat;
  • Hoe lang rentes nog laag kunnen blijven;
  • De rente zelfs nog verder kan dalen.

 
Voorts wordt het renteafdekkingsbeleid van de Nederlandse pensioensector in de afgelopen twee jaar bestudeerd.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.