Naar een realistischer renterisico

Marktvisie     Januari 2019

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

  • De huidige methode waarmee pensioenfondsen het renterisico voor het Vereist Eigen Vermogen moeten berekenen, sluit niet aan bij de economische realiteit.
  • Uitgaan van een scenario dat gebaseerd is op een absolute schok sluit beter aan en zorgt bovendien voor eenvoud, stabiliteit en consistentie.
  • Aanpassing van de methodiek zal leiden tot gemiddeld hogere afdekkingspercentages, minder dynamisch beleid en een geringere complexiteit van het balansbeheer.
  • Gevolgen voor het maximaal toegestane strategisch beleggingsbeleid heeft het niet, ook niet voor de reguliere indexatie. Wel zijn er consequenties voor de herstelperiode en incidentele toeslagverlening.
  • Een aanpassing is voor veel pensioenfondsen op dit moment niet welkom. Maar verder onderzoek, het uitwerken van een voorstel en het invoeren van nieuwe regelgeving zullen sowieso jaren kosten.
  • Daarom is het verstandig om nu het voorstel voor een nieuwe, robuustere S1-methodiek uit te werken. EIOPA denkt al na over een vergelijkbare aanpassing voor Europese verzekeraars.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.