NL-NL Institutioneel

Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Juli 2021

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Evenals het huidige FTK-kader, is een premieovereenkomst ook een kapitaalgedekt pensioencontract waarbij de hoogte van de premie, de beleggingsresultaten en de rentestand uiteindelijk bepalend zijn voor het uit te betalen pensioen.
Met het vervallen van de dekkingsgraad en de vereiste FTK-buffers is de rentegevoeligheid van het pensioen zeker niet verdwenen: een dalende rente zorgt ook dan voor een lagere verwachte pensioenuitkering. Of het nu gaat om het nieuwe pensioencontract (NPC) of de (wet) verbeterde premieregeling (WVP), voor elk leeftijdscohort zal gewerkt gaan worden met een specifiek beleggingsbeleid. Onderdeel daarvan is ook een renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort.

In deze marktvisie bespreken wij eerst het beleggingsbeleid per leeftijdscohort en gaan dan nader in op het renteafdekkingsbeleid waarbij wij kijken naar argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking. Vervolgens werken wij de rentegevoeligheid van het NPC uit in een gestileerd voorbeeld.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.
Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Evenals het huidige FTK-kader, is een premieovereenkomst ook een kapitaalgedekt pensioencontract waarbij de hoogte van de premie, de beleggingsresultaten en de rentestand uiteindelijk bepalend zijn voor het uit te betalen pensioen.
Met het vervallen van de dekkingsgraad en de vereiste FTK-buffers is de rentegevoeligheid van het pensioen zeker niet verdwenen: een dalende rente zorgt ook dan voor een lagere verwachte pensioenuitkering. Of het nu gaat om het nieuwe pensioencontract (NPC) of de (wet) verbeterde premieregeling (WVP), voor elk leeftijdscohort zal gewerkt gaan worden met een specifiek beleggingsbeleid. Onderdeel daarvan is ook een renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort.

In deze marktvisie bespreken wij eerst het beleggingsbeleid per leeftijdscohort en gaan dan nader in op het renteafdekkingsbeleid waarbij wij kijken naar argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking. Vervolgens werken wij de rentegevoeligheid van het NPC uit in een gestileerd voorbeeld.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

Fiduciary
Girl flying a kite
3 min read
August 2021

Beleggingsnota 2022

De Beleggingsnota 2022 beschrijft onze visie op de belangrijkste ontwikkelingen en de impact die deze kunnen hebben op beleggingsportefeuilles
Fiduciary
Person in snowy mountains with sunset background
3 min read
August 2021

Marktvisie ESG-integratie: Klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie

In deze marktvisie behandelen wij de koppeling tussen klimaatrisico en Strategische Asset Allocatie.
Fiduciary
Economy and markets arrows going up and down
3 min read
Juli 2021

Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Beleggingsbeleid per leeftijdscohort en renteafdekkingsbeleid met argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking.
Fiduciary
Digital map of the world
3 min read
December 2020

Marktvisie Pensioenakkoord: Consultatie – Wet toekomst pensioenen

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.
Fiduciary
Multi asset map imagery website
3 min read
December 2020

Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën