Marktvisie Pensioenakkoord – Beleggen per leeftijdscohort en de renteafdekking

Juli 2021

Justus van Halewijn

Portfolio Manager & Delegated CIO

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Evenals het huidige FTK-kader, is een premieovereenkomst ook een kapitaalgedekt pensioencontract waarbij de hoogte van de premie, de beleggingsresultaten en de rentestand uiteindelijk bepalend zijn voor het uit te betalen pensioen.

Met het vervallen van de dekkingsgraad en de vereiste FTK-buffers is de rentegevoeligheid van het pensioen zeker niet verdwenen: een dalende rente zorgt ook dan voor een lagere verwachte pensioenuitkering. Of het nu gaat om het nieuwe pensioencontract (NPC) of de (wet) verbeterde premieregeling (WVP), voor elk leeftijdscohort zal gewerkt gaan worden met een specifiek beleggingsbeleid. Onderdeel daarvan is ook een renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort.

In deze marktvisie bespreken wij eerst het beleggingsbeleid per leeftijdscohort en gaan dan nader in op het renteafdekkingsbeleid waarbij wij kijken naar argumenten vóór en tegen een hoge renteafdekking. Vervolgens werken wij de rentegevoeligheid van het NPC uit in een gestileerd voorbeeld.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria
Pensioenakkoord

De specialisten uit ons ervaren fiduciaire team schrijven regelmatig artikelen die ingaan op de implicaties van het pensioenakkoord.