Marktvisie Pensioenakkoord: Consultatie – Wet toekomst pensioenen

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.
December 2020

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Op 16 december heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de langverwachte consultatie gepubliceerd ter uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partner. De consultatieperiode eindigt op 12 februari 2021.

Het ministerie publiceerde in totaal drie documenten: concept Wettekst (‘het wetsvoorstel’), de Memorie van toelichting en Beantwoording Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving.

In deze publicatie doen wij enkele observaties naar aanleiding van de consultatie, echter zonder een volledig beeld te willen schetsen. De focus van onze observaties ligt op het nieuwe stelsel (m.n. het nieuwe contract) en niet op de transitieperiode. Daarnaast concentreren wij ons op het beleggingsperspectief en kijken wij niet naar het fiscale- of het juridische perspectief.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria