New kid on the block: EU-leningen in de LDI-portefeuille

Door de corona-pandemie zijn vele overheden genoodzaakt extra schulden uit te geven om de negatieve economische gevolgen het hoofd te bieden.
Oktober 2020

Arthur Stroij

Client Portfolio Manager, LDI team

Jan Willemsen

Director, Client Portfolio Manager, Liability Driven Investment

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Door de corona-pandemie zijn vele overheden genoodzaakt extra schulden uit te geven om de negatieve economische gevolgen het hoofd te bieden.

Op Europees niveau zal de Europese Unie (EU) een zeer omvangrijk pakket leningen uitgeven. Deze EU-leningen zijn zogenaamde “Supranationals” en vallen in de groep ‘Supranationals, Sub-sovereign en Agency sector’ van de obligatiemarkt (SSAs).

De leningen worden vanaf oktober 2020 uitgegeven via twee uitgifteprogramma’s met ieder een specifiek doel:

 

  • Het SURE-programma (“Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”) dat als doel heeft om EU-lidstaten te helpen bij de financiering van werkgelegenheid;
  • Het Next Generation EU-programma (NGEU) ook wel bekend als EU Recovery fund, dat bedoeld is om economisch herstel na de pandemie te stimuleren

 

In deze marktvisie beoordelen wij op basis van een aantal criteria of deze EU-leningen geschikt zijn om in een LDI-portefeuille op te nemen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Beleggingsimplicaties van het pensioenakkoord

Onze visie op de beleggingsimplicaties van het nieuwe pensioencontract

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

Stapsgewijze introductie nieuwe UFR: gevolgen dekkingsgraden en renteafdekkingsbeleid

Afgelopen vrijdag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend de nieuwe UFR-methodiek vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs in te voeren in vier gelijke stappen tot 2024.

Online MVB Seminar - MVB-beleid in coronatijd. Hoe blijft u 'in control'?

Op 30 juni organiseerde BMO GAM het jaarlijkse MVB Seminar

Coronavirus & marktontwikkelingen

­BMO Global Asset Management stimuleert bedrijven om hun werknemers een leefbaar loon te betalen.

Advies Commissie Parameters

Op 6 juni heeft de Commissie Parameters haar advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

White paper Ester Aangenaam

De financiële wereld werd enkele jaren geleden opgeschrikt door het manipulatieschandaal rond het bepalen van de ‘IBOR’ rentes.