Online MVB Seminar - MVB-beleid in coronatijd. Hoe blijft u 'in control'?

Op 30 juni organiseerde BMO GAM het jaarlijkse MVB Seminar
Juli 2020
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Op 30 juni organiseerde BMO GAM het jaarlijkse MVB Seminar

Hoe kunt u ook in corona-tijd uw MVB-beleid goed uitvoeren? Heeft de COVID-19 pandemie het ESG-gedrag van bedrijven beïnvloed of nieuwe inzichten opgeleverd? Actuele vragen die besproken werden tijdens het seminar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Het seminar vond dit jaar online plaats, vanuit een studio in Hilversum.

De Corona-crisis toont aan dat adequaat risicomanagement van steeds groter belang is, zeker ook in het licht van de Europese en nationale regelgeving op gebied van MVB.

 

Seminar terugkijken?

Heeft u het seminar gemist, dan is het natuurlijk mogelijk om terug te kijken naar hetgeen onze ESG- en fiduciaire specialisten Rosa van den Beemt, Pieter van Stijn, Bart Kuijpers en Carlo Splint bespraken onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong.

 

Volledig seminar – inclusief interviews met Jacqueline van Voorthuizen van Stichting Pensioenfonds PGB en Henk Groot van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Ervaring loont! Ons engagementprogramma bestaat nu 20 jaar. Hoe helpt deze ervaring ons tijdens de Corona-crisis en hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

 

 

Actief engagement? Bedrijven bezoeken is op dit moment helaas onmogelijk. Maar de crisis biedt toch kansen voor een actieve dialoog. Hoe pakken wij dit aan?

 

 

Inzicht in ESG-risico’s in uw portefeuille? De BMO GAM risicorapportage tool helpt bij het monitoren en beheersen van deze risico’s.

 

 

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Beleggingsimplicaties van het pensioenakkoord

Onze visie op de beleggingsimplicaties van het nieuwe pensioencontract

Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

The ESG implications of COVID-19: Annual General Meetings (AGMs)

Discover how COVID-19 has pushed AGMs around the world into an online format.

The ESG implications of COVID-19: Executive Pay

Explore the executive pay implications of COVID-19 at top UK companies

Is the market due for a fall?

Macro Update 19 October 2020

New kid on the block: EU-leningen in de LDI-portefeuille

Door de corona-pandemie zijn vele overheden genoodzaakt extra schulden uit te geven om de negatieve economische gevolgen het hoofd te bieden.

BMO SDG Engagement Global Equity Strategy Impact Report 2020

In this report, we carry out a deep dive into our engagement activities, showing the alignment to the SDGs and their targets.

Five factors to fear?

While many balanced investors are understandably worried about low returns becoming the ‘new normal’, we believe that allocating smartly can more than offset the drag that structural challenges could exert on portfolios.

Will the vaccine save Christmas?

Macro Update 28 September 2020