Pensioenakkoord – nu reeds voorsorteren met de renteafdekking?

september 2020

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

Jan Willemsen

Director, Client Portfolio Manager, Liability Driven Investment

Arthur Stroij

Client Portfolio Manager, LDI team

Trondur Rothengatter

Senior Account Manager

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates
Share

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Veel pensioenfondsen worstelen momenteel met de vraag in hoeverre zij in hun huidige beleggingsbeleid al moeten voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord.

Daarbij gaat het er vooral om, of aanpassingen gewenst zijn ten aanzien van de implementatie van de renteafdekking wat betreft het (ultra) lange eind van de renteswapcurve (die momenteel invers is). Mogelijkheden hiertoe zijn onder andere kortere looptijden van gehanteerde instrumenten, meer obligaties versus swaps of swaptions.

Dit is geen vraagstuk waar een makkelijk antwoord of eenduidig advies op kan worden gegeven. Allereerst is de behoefte om überhaupt voor te sorteren per pensioenfonds verschillend. Dit is afhankelijk van onder andere de ‘going concern’ insteek, de beleggingsovertuigingen, het beschikbare financiële budget, het risico- en governancebudget alsook de eventuele visie. Daarnaast zijn er meerdere oplossingsrichtingen, elk met specifieke voor- en nadelen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Stapsgewijze introductie nieuwe UFR: gevolgen dekkingsgraden en renteafdekkingsbeleid

Afgelopen vrijdag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend de nieuwe UFR-methodiek vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs in te voeren in vier gelijke stappen tot 2024.

Beleggingsimplicaties van het pensioenakkoord

Onze visie op de beleggingsimplicaties van het nieuwe pensioencontract

Online MVB Seminar - MVB-beleid in coronatijd. Hoe blijft u 'in control'?

Op 30 juni organiseerde BMO GAM het jaarlijkse MVB Seminar

Coronavirus & marktontwikkelingen

­BMO Global Asset Management stimuleert bedrijven om hun werknemers een leefbaar loon te betalen.

Advies Commissie Parameters

Op 6 juni heeft de Commissie Parameters haar advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.