NL-NL Institutioneel

Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën
December 2020
Jitzes Noorman

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Welke beleggingscategorieën worden aantrekkelijker door het pensioenakkoord en welke juist minder aantrekkelijk? In deze marktvisie laten wij dit kort zien aan de hand van vijf perspectieven die wij relevant achten:

  • Regulatoir risico versus marktrisico
  • Liquiditeit
  • Rendement
  • Reëel karakter
  • Absoluut return karakter van de categorieën

Een totaalscore is achterwege gelaten, omdat elk pensioenfonds andere gewichten zal toekennen aan de verschillende invalshoeken.

Deze ‘art and science’ exercitie betreft een relatieve analyse, waarbij alleen de verschillen tussen twee regimes worden beoordeeld. Dat hedge funds bijvoorbeeld relatief aantrekkelijker lijken te worden, laat onverlet dat menig pensioenfonds nog steeds vanuit een absoluut perspectief negatief oordeelt over deze categorie, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten, reputatierisico en complexiteit.

Overigens is het nog wachten op meer details over de methodiek van het ‘projectierendement’. Meer informatie zal nieuwe inzichten wat betreft de relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën aan het licht kunnen brengen.
Belangrijkste risico’s
Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.
Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.
De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

Responsible Investment
Woman presenting to an audience
3 min read
December 2021

ESG knowledge shared: December 2021

Keep up to date with responsible investing through our monthly roundup of highlights – articles we’re reading, podcasts we’re enjoying, useful videos and more.
Responsible Investment
Deforestation
3 min read
December 2021

ESG Viewpoint: Engaging companies on biodiversity

We explore how companies are responding to biodiversity loss and why they need to step up their efforts.
Multi-Asset
Woman wearing a mask looking at Christmas decoration in shop -
6 min watch
November 2021

Weekly review: Will Omicron Stop the Santa Claus Rally

Last week I explained why I thought equities were set to rise into year-end – the Santa Claus rally. My timing was terrible as the sudden arrival of Omicron…
Multi-Asset
London skyline at night
8 min watch
November 2021

Weekly review: Fuel for a Santa Claus Rally (renewably sourced of course)

Chief economist Steven Bell explains why he foresees a continuation in the equity bull market, and how Boris avoided a big blunder last week…
Responsible Investment
Woman presenting to an audience
3 min read
November 2021

ESG knowledge shared: November 2021

Keep up to date with responsible investing through our monthly roundup of highlights – articles we’re reading, podcasts we’re enjoying, useful videos and more.
Emerging Markets
Laughing children riding a tuk tuk
2 min read
November 2021

Responsible Global Emerging Markets Strategy – Q3 2021 Investor Note

The team at LGM provide their regular update on responsible investing in emerging markets