Stapsgewijze introductie nieuwe UFR: gevolgen dekkingsgraden en renteafdekkingsbeleid

september 2020

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR

Hans Fortuyn

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Afgelopen vrijdag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend de nieuwe UFR-methodiek vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs in te voeren in vier gelijke stappen tot 2024.

De nieuwe UFR-methodiek, al in juni 2019 onderdeel van het advies van de Commissie Parameters, ligt dichter bij de marktcurve wat betreft renteniveaus en rentegevoeligheid. Dit zou resulteren in fors lagere dekkingsgraden, wat tot weerstand leidde in de pensioensector. Met de stapsgewijze introductie komt DNB hieraan tegemoet. Volgens DNB zullen dekkingsgraden de komende vier jaar telkens met 1 tot 1,5 procentpunt lager uitpakken. De inschatting van BMO GAM is dat de daling, afhankelijk van de leeftijd van het fonds, kan variëren van circa 1 procentpunt tot zelfs 3½ procentpunt.

DNB liet verder weten voorlopig gebruik te blijven maken van een aangepaste EURIBOR benchmark als basis voor de rentetermijnstructuur (RTS) voor het disconteren van de verplichtingen, omdat gebleken is dat de markt voor €ster-renteswaps op dit moment nog onvoldoende liquide is. Mocht het te zijner tijd toch nodig zijn
om over te stappen op €ster, dan zal de impact op de dekkingsgraden worden geneutraliseerd. DNB geeft niet aan hoe dit zal gebeuren; wij denken dat een vaste spread een mogelijkheid is.

Deze memo licht kort de belangrijkste verschillen toe tussen de huidige en nieuwe UFR-methodiek en toont een initiële inschatting van de rentetermijnstructuren en de impact op de dekkingsgraad.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria