Responsible Investment

Sustainable Bonds - Impactbeleggen met een brede blik

Januari 2020

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten. of –diensten.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Waarom impact beperken tot alleen het klimaat of juist uitsluitend tot maatschappelijke projecten? Met de lancering van de BMO Sustainable Euro Bonds strategie biedt BMO Global Asset Management beleggers de mogelijkheid om ‘Green’ en ‘Social’ te combineren en zo de impact te verbreden. Waar zit het verschil met Green en Social Bonds en hoe  wordt de strategie beheerd?

Wat zijn Sustainable Bonds?

De strategie belegt in drie soorten duurzame obligaties: Green Bonds, Social Bonds en Sustainability Bonds.

Green Bonds 

Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten alleen worden gebruikt voor projecten die het klimaat/milieu ten goede komen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam waterbeheer of behoud van biodiversiteit. De eisen voor Green Bonds zijn geformuleerd in de Green Bonds Principles.

Social Bonds 

Voor Social Bonds gelden de Social Bond Principles. Denk daarbij aan projecten rond betere voorzieningen voor kwetsbare groepen of het creëren van werkgelegenheid.

Sustainable Bonds 

Met de opbrengst van Sustainability Bonds kan de uitgever een combinate van ‘green’ én ‘social’ projecten financieren. Bijvoorbeeld Sustainability Bonds die zowel de installatie van zonnepanelen op een ziekenhuisdak als een onderzoek naar betere gezondheidszorg bekostigen. Deze obligaties moeten voldoen aan de Sustainability Bonds Guidelines, die weer terugverwijzen naar de Social en Green Bonds Principles.

Waarom deze duurzame obligaties combineren in één strategie?

Het is een uitgesproken wens van klanten om verschillende soorten impact samen te kunnen brengen. Dit maakt de impact niet alleen breder, maar biedt onder meer ook grotere diversificatiemogelijkheden.

De markt voor Social en Sustainability obligaties groeit fors. Bedrijven die in de afgelopen jaren een stevig Green Bonds framework hebben opgezet, willen dit ook gebruiken om ‘Social’ projecten te financieren. Daarnaast is het type bedrijven dat Green Bonds uitgeeft, verder verbreed. Eerder waren dat vooral energiemaatschappijen, terwijl nu bijvoorbeeld ook chemie- en voedingsbedrijven Green Bonds – en in hun kielzog ook Social en Sustainability Bonds – inzetten ter financiering van projecten.

BMO GAM sluit met de Sustainable Bonds strategie aan op dit verbrede aanbod en loopt tegelijkertijd vooruit: er zijn momenteel weinig andere vermogensbeheerders die een combinatie van duurzame obligaties aanbieden.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten. of –diensten.

Hoe controleert BMO GAM of de obligaties echt ‘Sustainable’ zijn?  

Ons Responsible Investment team speelt een centrale rol bij de beoordeling van de obligaties. Twee specialisten in het team richten zich op duurzame obligaties. Zij volgen een tweeledig screeningproces waarbij telkens zowel de emittent (uitgever) van de obligatie als de obligatie wordt geanalyseerd.

Bij de screening van de emittent letten zij onder meer op:

  • de blootstelling van het bedrijf aan materiële ESG-risico’s,
  • de kwaliteit van het management
  • en op mogelijke betrokkenheid bij controverses.

Ook wordt gekeken naar eventuele inbreuken op bijvoorbeeld de UN Global Compact. Als de analyse tot zorg leidt, beoordelen de specialisten of deze issues de duurzame obligaties van de uitgever kunnen beïnvloeden. Tenslotte bekijken zij de mate van naleving van de Green en/of Social Bond Principles van de obligatie zelf.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Wie beheert deze unieke strategie?

Bij het beheer zijn zowel obligatiespecialisten betrokken als experts uit het Responsible Investment team. Zo worden de verantwoordelijkheden verdeeld en hebben fondsbeheerders niet twee petten op: hierdoor vindt er objectieve controle op het duurzame karakter van de obligaties plaats. Het dagelijkse beheer ligt in handen van de obligatiespecialisten (zowel bedrijfs- als staatsobligaties). ‘Green’ of ‘Social’  gelabelde obligaties, uitgegeven door reeds gescreende bedrijven, kunnen zonder meer worden aangekocht. ‘Nieuwe’ bedrijven en uitgiftes zullen eerst door het Responsible Investment team, worden beoordeeld.

Engagement matters!

Omdat BMO GAM kan vertrouwen op de ervaring en expertise van het Responsible Investment team, hebben wij ook de mogelijkheid om op kleinere schaal te beleggen in obligaties die niet als ‘Green’ of ‘’Social’ zijn gelabeld,  mits het uitgevende bedrijf wél aan de Principles voldoet. Het Responsible Investment team spreekt de onderneming door middel van engagement aan als een uitgegeven obligatie niet 100% compliant is, bijvoorbeeld met het doel om de rapportages te verbeteren. Met de inzet van engagement onderscheidt BMO GAM zich in de markt.

Hoe zit het met de verantwoording?  

Rapportage is een cruciaal onderdeel van de strategie en een vereiste op basis van de Green Bond en Social Bond Principles. De resultaten van Sustainable Bonds moeten meetbaar zijn én worden vastgelegd. Klanten krijgen helder inzicht in hoe hun belegging wordt besteed en de impact ervan op mens en milieu. BMO GAM spiegelt de inzet van de opbrengst van de obligaties aan de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s). Zo krijgen klanten in de rapportages in een oogopslag te zien aan welk doel en subdoel(en) van de SDG’s de obligaties bijdragen.  

Meer over verantwoord beleggen?

BMO Globlal Asset Management heeft een van de grootste en meest ervaren ‘duurzame’ teams in de financiële wereld.

Klik hier voor meer informatie – > https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/institutional-capabilities/responsible-investing/

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria