Macro

White paper Factorbeleggen

Het samenstellen van portefeuilles op basis van gemeenschappelijkekarakteristieken van bedrijven of aandelen, oftewel factorbeleggen,geniet met name de laatste jaren steeds meer belangstellingvan beleggers.
February 2019

Jitzes Noorman

Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.

In deze white paper neemt BMO Global Asset Management (BMO GAM) factorbeleggen onder de loep. Wat is factorbeleggen, wat is de onderbouwing voor deze vorm van beleggen en wat zijn de valkuilen voor beleggers?

Wij geven een toelichting op zes specifieke factoren die aansluiten bij de indeling voor factorindices van MSCI, te weten: ‘Value’, ’Quality’ ‘Yield’, ‘Minimum Volatility’, ‘Size’ en ‘Momentum’. De factoren worden vergeleken op basis van de theoretische onderbouwing, rendementskarakteristieken, waardering en samenstelling.

Er vallen meerdere kanttekeningen te maken bij factorbeleggen. Wij bespreken onder andere mogelijke onbedoelde factorexposures en de uitdagingen wat betreft ESGintegratie (Environmental, Social, Governance factoren). Duidelijk is dat een goed begrip en een diepgaande analyse van de factoren vereist is voordat een beleggingsbeslissing om tot factorbeleggen over te gaan kan worden genomen.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde prestaties moeten niet worden gezien als een indicatie voor toekomstige prestaties.