Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben begin juli 2020 overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, nog niet alles is duidelijk en er moet nog veel gebeuren voor het zover is.

 

Figuur 1: Indicatieve tijdlijnen voor transitie en compensatieperiode

Marktvisie Stappenplan pensioenakkoord

Bron: Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord (p. 21) en BMO GAM

Hoe kan BMO GAM u helpen bij de implementatie van het nieuwe pensioenakkoord?

  • Wij organiseren regelmatig workshops om met u de consequenties van het pensioenakkoord voor het beleggingsbeleid verder uit te diepen.
  • Wij helpen pensioenfondsen bij het plannen van de noodzakelijke stappen die leiden tot een aangepast beleggingsbeleid
  • BMO GAM is marktleider op het gebied van Liability Driven Investments (LDI). Ook binnen het nieuwe beleid adviseren wij over de inrichting van de LDI-portfolio en dragen zorg voor de implementatie.
  • BMO GAM heeft een toonaangevende positie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. We adviseren onze klanten over de veranderende wet- en regelgeving en hoe deze succesvol, effectief integraal te implementeren in het beleggingsbeleid.
  • Wij bieden passende beleggingsoplossingen, zowel liquide als illiquide.

 

Tijdens ons Macro Outlook Seminar op 27 oktober 2020 gingen Bart Kuijpers en Jitzes Noorman in op de status van het Pensioenakkoord en de verwachte beleggingsimplicaties en de consequenties voor pensioenfondsen.

Onze visie op beleggingsimplicaties en renteafdekking op weg naar en in het nieuwe stelsel

De specialisten uit ons ervaren fiduciaire team schrijven regelmatig artikelen die ingaan op de implicaties van het pensioenakkoord. Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties:

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten en ontvang uitnodigingen voor (online) seminars

 

Externe publicaties

Nieuws en inzichten

No posts matching your criteria
VIEW MORE