Privacy Policy

Onze belofte aan u

BMO Financial Group hecht sterk aan de kans om u te helpen uw financiële doelen te behalen. Vanaf de dag dat Bank of Montreal in 1817 werd opgericht, staat het verdienen en hebben van uw vertrouwen in ons bedrijf centraal. We verplichten ons uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Voor u is het van belang om te begrijpen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wie er toegang tot heeft.

Kader

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van de BMO Financial Group in Europa. Contactgegevens met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gevonden via Contact opnemen. Een verklarende woordenlijst is opgenomen in Bijlage A.

Dit privacybeleid zet de verplichting uiteen die wij jegens u hebben, en behelst de volgende 10 belangrijkste beginselen op het gebied van privacy:

Informatieplicht

We hebben een streng beleid en strenge procedures ten aanzien van hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Elke medewerker draagt verantwoordelijkheid voor het respecteren en beschermen van de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben.

Onze medewerker gegevensbescherming houdt toezicht op hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Zie Contact opnemen voor meer informatie over hoe u onze medewerker gegevensbescherming kunt bereiken.

Vaststellen van het doel

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens kunnen we deze voor de volgende doeleinden gebruiken of openbaar maken. Onder elk doeleinde vermelden we de wettelijke basis die het gebruik van uw persoonsgegevens toestaat. Vaak is er meer dan een wettelijke basis voor elk doeleinde. In Bijlage B is meer gedetailleerde informatie te vinden over wettelijke grondslagen.

 • Om diensten te bieden en te beheren waar u om heeft gevraagd ► om onze diensten en producten aan u te kunnen verlenen, of u ten aanzien van wijzigingen hiervan op de hoogte te brengen.
  Wettelijke grondslagen: uitvoering van het contract; instemming; legitieme belangen (om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen jegens u te voldoen)
 • Om uw identiteit te controleren, tegen fraude te beschermen en risico te beheren ► kunnen wij en andere organisaties te allen tijde bepaalde persoonsgegevens opvragen en gebruiken om fraude, witwassen en terrorisme, of andere strafbare feiten te voorkomen, zoals kan worden vereist door toepasselijke wet- en regelgeving en beste praktijken. Dit kan onder meer de controle omvatten op sancties, politiek prominente personen en andere databases met gegevens over fraude of misdaad. Indien foutieve of onjuiste informatie wordt gegeven en fraude wordt vastgesteld of de verdenking hiervan bestaat, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan instanties ter preventie van fraude en kunnen wij of deze instanties deze gegevens bewaren voor administratieve doeleinden.
  Wettelijke grondslagen: wettelijke verplichting; uitvoering van het contract; legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat u onder ons aanvaardbaar risicoprofiel valt en om te helpen bij het voorkomen van misdaad en fraude); algemeen belang
 • Om aan wet- of regelgeving te voldoen, of voor zover anderszins toegestaan door de wet ► kunnen we uw persoonsgegevens bewerken om aan wet- of regelgeving te voldoen, met onze toezichthouders te communiceren, in voorkomend geval vorderingen te verdedigen of strafrechtelijk te behandelen, of in voorkomend geval verplichte verslaglegging te doen. Dit kan betrekking hebben op het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden, rechtbankdiensten en/of toezichthouders of instanties voor wetshandhaving met betrekking tot navraag, procedures of onderzoeken door hen, waar dan ook ter wereld.
  Wettelijke grondslagen: wettelijke verplichtingen; rechtsvorderingen; legitieme belangen (om medewerking te verlenen aan instanties voor wetshandhaving en aan toezichthouders); algemeen belang
 • Om met u te communiceren ten aanzien van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn ► om u het laatste nieuws en aanbiedingen te sturen (indien u ervoor heeft gekozen om deze te ontvangen). We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de promotie van onze producten en diensten aan u via de post, e-mail, telefoon, SMS, online of via advertenties op social media. Indien voorgeschreven door de wet, vragen we om uw instemming op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen voor marketingdoeleinden. We bieden een keuzemogelijkheid om u uit te schrijven of om ervoor te kiezen dat u verder geen elektronische reclamematerialen wilt ontvangen. U kunt u uitschrijven door contact om te nemen met het bedrijf van de BMO Financial Group waar u zaken mee doet, of via de link voor uitschrijven die in al onze elektronische marketingcommunicatie is te vinden.
  Wettelijke grondslagen: legitieme belangen (om u van de mogelijkheden te voorzien die voor u van belang kunnen zijn); instemming
 • Om een beter begrip te krijgen van onze klanten en onze producten en diensten hierop af te stemmen ► kunnen we de persoonsgegevens waarover we beschikken, analyseren om een beter begrip te krijgen van de behoeften op het gebied van dienstverlening en marketing van onze klanten, om een beter begrip te krijgen van onze activiteiten, en onze producten en diensten verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat inhoud van onze websites op de meest effectieve wijze voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners.
  Wettelijke basis: legitieme belangen (om voor de kwaliteit en legaliteit van onze diensten te zorgen, om ons in staat te stellen onze diensten te verbeteren en ons in staat te stellen inhoud en diensten aan te bieden via een breder scala aan kanalen)
 • Om onze activiteiten te herorganiseren of hierin veranderingen aan te brengen ► Als we onderhandelen en/of onze activiteiten geheel of gedeeltelijk aan een derde verkopen of een significante bedrijfsherorganisatie ondergaan, kan het nodig zijn dat we een deel of al uw persoonsgegevens aan de betreffende derde partij overdragen (of aan hun adviseurs), als onderdeel van een due dilligence-proces, en deze gebruiken voor hetzelfde doeleinde zoals uiteengezet in dit beleid, of voor het analyseren van een voorgestelde verkoop of herorganisatie.
  Wettelijke basis: legitieme belangen (zodat we onze activiteiten kunnen wijzigen)
 • Om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden ► kan het voor ons nodig zijn om uw persoonsgegevens te bewerken om onze correspondentie met uw uit te voeren of deze bij te houden.
  Wettelijke basis: legitieme belangen (om op vragen te antwoorden en onze producten en diensten te leveren)

We kunnen telefoongesprekken en transacties volgen ter garantie van de kwaliteit van de verstrekte diensten, om aan wet- en regelgeving en aan onze interne procedures te voldoen, en om fraude en andere criminele activiteiten te bestrijden.

Indien zich een nieuw doeleinde voor het gebruik van uw persoonsgegevens voordoet, werken we dit beleid bij om dit doeleinde vast te stellen.

Instemming en uw keuzen

Een deel van onze gegevensverwerking is toegestaan op grond van andere rechtsgrondslagen dan instemming (zie deel 2 hierboven). Met betrekking tot Direct Marketing, waar we geen andere keuze hebben, zullen we u om instemming vragen voordat we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruiken. Indien u geen Direct Marketing-materiaal wilt ontvangen en/of niet wilt dat uw persoonsgegevens onder relevante leden van de BMO Financial Group in Europa wordt gedeeld met het oog op marketing, kunt u uw naam uit onze lijsten voor Direct Marketing en of gedeelde informatie laten verwijderen. Indien u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met het bedrijf van de BMO Financial Group waar u zaken mee doet, of de link gebruiken voor uitschrijven die in al onze elektronische marketingcommunicatie is te vinden.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens ten aanzien van veroordelingen en persoonsgegevens van politiek prominente personen voor zover een andere rechtsgrondslag niet kan worden toegepast, zijn we van uw instemming afhankelijk. Dergelijke instemming is voor ons noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen; indien u deze instemming intrekt, kan het zijn dat we bepaalde diensten niet meer aan u kunnen verstrekken.

Beperkte verzameling van gegevens

We verzamelen uitsluitend de persoonsgegevens waarvan we vaststellen dat deze nodig zijn in het kader van een (of meer) van de doeleinden bepaald in Beginsel 2.

We kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

 • Contactinformatie ► informatie, waaronder uw woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Informatie die u over anderen verstrekt ► we kunnen om informatie over derden vragen, zoals uw directe gezinsleden. U moet hun toestemming hebben om ons hun informatie te geven, en u dient hun mee te delen hoe wij hun informatie gebruiken voordat u de gegevens aan ons verstrekt.
 • Informatie ter bestrijding van misdaad en fraude ►informatie die u of derden ons leveren waaruit uw identiteit blijkt (zoals een rijbewijs, paspoort en energierekening) en andere gerelateerde informatie (zoals een adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening en arbeidsverleden) die ons in staat stellen te controleren dat u niet wordt verdacht van fraude, andere overtredingen of verdachte transacties en hier geen slachtoffer van bent, en dat uw gegevens niet op lijsten van politiek prominente personen of sancties voorkomen.
 • Financiële informatie ► informatie om ervoor te zorgen dat producten en diensten die we aan u verstrekken, voor u passend en geschikt zijn.
 • Uw transacties en bezittingen ► gegevens van transacties of investeringen die u bij ons heeft gedaan of bent gestart.
 • Onze correspondentie ► gegevens met betrekking tot eventuele correspondentie tussen ons en u (mondeling of schriftelijk).
 • Apparaatinformatie ► informatie over uw besturingssysteem, internetzoekmachine, softwaretoepassingen, IP-adres, geolocatie, veiligheidsstatus en andere informatie ter verbetering van uw ervaringen, ter bescherming tegen fraude en om risico’s te kunnen beheersen.
 • Gebruiksinformatie website ► gegevens over uw activiteit op onze websites, waaronder zoekgedrag op websites en snelkoppelingen van BMO, de locaties waarop u klikt, formuliergegevens en downloads, alsmede andere gegevens die op basis van het gebruik van webtools worden verzameld (bijvoorbeeld cookies, web-beacons, tagging) om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en behoeften, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid hieronder.
 • Informatie over marketingvoorkeuren ► gegevens over uw marketingvoorkeuren (bv. communicatievoorkeuren) en informatie om ons te helpen een passend producten- en dienstenaanbod te kunnen doen.
 • Informatie voor het volgen van e-mail ► onze e-mails kunnen een voor elke reclamecampagne unieke “single-pixel web beacon” bevatten die aangeeft of onze e-mails zijn geopend en, in combinatie met andere technologie, eventuele klikken via snelkoppelingen in de e-mail controleert. We kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter voor u zijn, en om uit te zoeken of gebruikers die onze e-mails niet openen, deze nog wel willen blijven ontvangen. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijderd. Indien u niet wilt dat de pixel door uw apparaat wordt gedownload, kunt u de keuzemogelijkheid invullen om e-mails van ons in gewone tekst in plaats van HTML te ontvangen, of ervoor kiezen om niet op snelkoppelingen te klikken die we u toesturen. Ook kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van onze e-mails.
 • Opname van telefoongesprekken en videobewakingsbeelden ► we kunnen onze telefoongesprekken met u volgen of opnemen ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening of voor opleidingsdoeleinden, en om onze communicatie vast te leggen om te voldoen aan de eisen ten aanzien van verslaglegging van regelgevende instanties, met inbegrip van het voorkomen en opsporen van fraude. Indien u niet wilt dat uw gesprek wordt opgenomen, heeft u andere mogelijkheden om zaken met ons te doen, zoals via het internet, of door ons een brief te schrijven. We kunnen opnamen van bewakingsvideobeelden in en rond onze bedrijfsgebouwen en andere vestigingen maken voor de veiligheid van onze klanten en medewerkers, en ter bescherming tegen diefstal, materiële schade en fraude.
Beperkt gebruik en openbaarmaking

We gebruiken uw persoonsgegevens of maken deze openbaar uitsluitend voor het doeleinde (de doeleinden) waarvoor deze zijn verzameld, en zoals anders aangegeven in dit privacybeleid.

Delen buiten de BMO Financial Group: Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, waaronder toezichthoudende of wetshandhavende instanties, rechtbankdiensten en antifraudeorganisaties:

 • in gevallen waarin verdenking van criminele activiteiten of wetsovertreding bestaat;
 • ter opsporing en preventie van fraude;
 • indien nodig om te voldoen aan voorschriften die voorvloeien uit wet- en regelgeving, zoals een rechterlijke beslissing.

Tenzij dit door de wet wordt verboden, kunnen we u op verzoek de gegevens van een dergelijke derde partij verstrekken.

Delen binnen de BMO Financial Group: we kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de BMO Financial Group, waaronder vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), voor marketingdoeleinden, met het oog op wet- en regelgeving, voor het beheren van bedrijfsrisico’s, voor het uitvoeren van analyse, om ervoor te zorgen dat we over actuele informatie over u beschikken (zoals uw huidige woonadres of geboortedatum), en om uw relatie met ons beter te kunnen beheren.

Verkoop of reorganisatie van activiteiten: op termijn kunnen we nieuwe activiteiten aankopen of andere activiteiten verkopen. Persoonsgegevens die verband houden met accounts, producten of diensten van de te verkopen activiteiten, worden als onderdeel van het due dilligence-proces gecontroleerd en vervolgens als bedrijfsactiva aan de nieuwe eigenaar overgedragen. We kunnen ook persoonsgegevens overdragen als onderdeel van een bestuurlijke reorganisatie of een andere wijziging in de bestuursstructuur.

Onderaannemers en agenten: we kunnen gelieerde partijen of andere bedrijven gebruiken om namens ons diensten aan te bieden of om ons in staat te stellen onze producten en diensten aan u aan te bieden, zoals gegevensverwerking, beheer van accounts, preventie en opsporing van fraude, analyse en marketing. We geven deze bedrijven uitsluitend de persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze diensten uit te voeren. We machtigen hen niet om uw persoonsgegevens voor hun eigen marketing of andere doeleinde te gebruiken of openbaar te maken. We beschikken over contracten waarin deze bedrijven zijn verplicht zich aan dezelfde normen van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging te houden als wij.

Overdracht buiten de EER: uw persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door personeel of leveranciers in, overgeplaatst naar, en/of deze gegeven kunnen worden opgeslagen in een land buiten de EER, waarin de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens minder streng is dan binnen de EER. Los van de locatie leggen we dezelfde veiligheidsmaatregelen op als die we binnen de EER toepassen.

Bepaalde landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie goedgekeurd, aangezien zij grotendeels gelijkwaardige bescherming bieden als de wetgeving voor gegevensbescherming van de EER (zie de volledige lijst hier) en om die reden zijn er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig om persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden uit te voeren. In landen die niet zijn goedgekeurd, stellen we een rechtsgrondslag op om de overdracht van persoonsinformatie te rechtvaardigen, zoals contractuele bepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie die equivalente verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens direct aan de ontvanger opleggen.

Neem contact met ons op indien u een afschrift wilt van de specifieke waarborgen die op uitvoer van uw persoonsgegevens van toepassing zijn.

Retentie

Onze retentieperioden voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en wettelijke voorschriften. We slaan persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinde(n) waarvoor we de gegevens hebben verzameld, en andere toegestane gerelateerde doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie opslaan totdat de uit de transactie voortkomende tijdslimiet voor vorderingen is verstreken, of om te kunnen voldoen aan de regelgeving ten aanzien van retentie van die gegevens. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we de gegevens onomkeerbaar anonimiseren (we kunnen de geanonimiseerde gegevens verder opslaan en gebruiken) of de gegevens op veilige wijze vernietigen.

Nauwkeurigheid

We verplichten ons om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. Indien u onnauwkeurigheden in onze gegevens aantreft of uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, vragen wij u dit te melden aan het bedrijf van BMO Financial Group waarmee u zaken doet, zodat we de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen. Wanneer u ons niet van wijzigingen in uw persoonsgegevens op de hoogte brengt, kan dit een negatieve invloed hebben op de wijze waarop we met u communiceren of producten of diensten aan u leveren. Indien dit op zijn plaats is, zullen we anderen op de hoogte brengen van eventuele relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens die we aan hen hebben verstrekt. Indien we de door u verzochte wijzigingen niet willen aanbrengen, kunt u onze beslissing aanvechten zoals beschreven in Contact opnemen.

Veiligheidsuitrusting

We maken gebruik van een breed scala aan veiligheidsmaatregelen voor het beschermen van uw persoonsgegevens.

We beschikken over overeenkomsten met en controles op externe dienstverleners, die hen verplichten alle persoonsgegevens te beschermen die we aan hen verstrekken, en de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het leveren van de diensten waar we om hebben gevraagd.

We kunnen verwijzen naar andere websites die hun eigen privacybeleid en praktijken ten aanzien van informatie voor klanten hebben. Indien u naar een website van een derde partij doorklikt, dient u ervoor te zorgen dat u hun privacybeleid leest, aangezien we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud of praktijken van andere websites.

Openheid

Van tijd tot kunnen we wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen. Indien we over uw e-mailadres beschikken, sturen we u een bericht indien de wijzigingen voldoende belangrijk zijn. Zo niet, dan sturen we u geen bericht. Daarom raden we u aan het beleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Dit privacybeleid op https://www.bmogam.com is altijd de meest recente versie.

Zie Contact opnemen voor eventuele vragen die u over ons privacybeleid heeft.

Individuele toegang

Het bedrijf van BMO Financial Group waar u mee correspondeert, zal meestal het doel van verwerking van uw persoonsgegevens bepalen, alsmede de wijze waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen doet het bedrijf dit gezamenlijk met anderen, afhankelijk van de producten en diensten waar u gebruik van maakt.

Contactgegevens met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gevonden in het deel Contact opnemen.

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met onze rechten als Betrokkene. In de EU beschikken betrokkenen in het algemeen over de onderstaande rechten. Hiervoor bestaan in de verschillende EU-lidstaten echter bepaalde uitzonderingen en variaties. Als u het niet zeker weet, kunt u contact opnemen met de medewerker gegevensbescherming.

Betrokkenen kunnen:

 • Toegang betrokkene: toegang krijgen tot een afschrift van persoonsgegevens die over hen zijn bijgehouden.
 • Rectificatie: verzoeken om onjuiste persoonsinformatie aan te passen.
 • Verwijdering: verzoeken om in bepaalde gevallen persoonsgegevens te verwijderen. Indien gegevens voor verwerking aan derden zijn verstrekt, kunnen betrokkenen ons verzoeken om redelijke maatregelen te nemen om hen te informeren dat zij hebben verzocht om de verwijdering van eventuele snelkoppelingen naar afschriften of van reproducties hiervan.
 • Intrekken van instemming: intrekken van een eventuele instemming met betrekking tot verwerking die aan ons is verleend, en het voorkomen van verdere verwerking indien er geen andere grond is op basis waarvan we hun persoonsgegevens kunnen verwerken.
 • Beperking: verzoeken om bepaalde persoonsgegevens als beperkt aan te merken terwijl klachten worden behandeld, en om verwerking in bepaalde andere omstandigheden te beperken.
 • Portabiliteit: hun persoonsgegevens laten overdragen in een algemeen gebruikt formaat aan hen of een ander bedrijf dat bepaalt wat de doeleinden en middelen zijn waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Voorkomen van verwerking: ons verzoeken om een eventuele verwerking van persoonsgegevens te beëindigen op basis van het argument van legitieme belangen, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van de verwerking zwaarder wegen dan eventuele gevolgen voor hun rechten op gegevensbescherming.
 • Marketing: ons verzoeken om verwerking (waaronder het opstellen van profielen) van persoonsgegevens voor directe marketing te voorkomen.

Uw uitoefening van deze rechten hangt af van bepaalde vrijstellingen onder EU- of plaatselijk recht, zoals vrijstellingen voor het veiligstellen van het algemeen belang (bv. preventie of opsporing van misdaad) en onze belangen (bv. het handhaven van een juridisch privilege).Indien u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, bekijken we uw aanspraak en streven ernaar u binnen een maand te antwoorden.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsinformatie of onze reactie op het uitoefenen van deze rechten, kunt u een klacht indienen bij de betreffende toezichthouder gegevensbescherming.

Indien u zich wilt wenden tot de medewerker bescherming persoonsgegevens van de BMO Financial Group

Indien uw klacht niet wordt verholpen na het spreken met een vertegenwoordiger van de organisatie van de BMO Financial Group waar u mee te maken heeft, kunt u contact opnemen met de medewerker bescherming persoonsgegevens, bereikbaar op het adres:

BMO Financial Group

Office of the Data Protection Officer 

95 Queen Victoria Street 

Londen, EC4V 4HG. 

Verenigd Koninkrijk

[email protected]

 

Indien u, na contact met ons op te hebben genomen, vindt dat we in onvoldoende mate aan uw bezorgdheden tegemoet zijn gekomen, kunt u contact opnemen met de toezichthouder gegevensbescherming in het land waar de betreffende organisatie van de BMO Financial Group is gevestigd, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

Emails

Onze e-mails kunnen een voor elke reclamecampagne unieke “single-pixel web beacon” bevatten die aangeeft of onze e-mails zijn geopend en, in combinatie met andere technologie, eventuele klikken via snelkoppelingen in de e-mail controleert. We kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter voor u zijn, en om uit te zoeken of gebruikers die onze e-mails niet openen, deze nog wel willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Indien u niet wilt dat de pixel door uw apparaat wordt gedownload, kunt u de keuzemogelijkheid invullen om e-mails van ons in gewone tekst in plaats van HTML te ontvangen, of ervoor kiezen om niet op snelkoppelingen te klikken die we u toesturen. Ook kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van onze e-mails. Deze informatie kan betrekking hebben op uw persoonlijke identiteit.

Cookiebeleid

We maken op onze website gebruik van cookies om informatie aan onze gebruikers te verstrekken die op hen is toegesneden, en om hun verblijf op het internet te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Deze bieden ons waardevolle informatie en feedback, zoals hoe en welke pagina’s op de website zijn bezocht, en wat de voorkeuren van onze gebruikers ten aanzien van technologie zijn.

De cookies die we op onze website gebruiken, kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

 1. Strikt noodzakelijke cookies: deze zijn essentieel voor u om op een website te kunnen navigeren en de functies te kunnen gebruiken, zoals het betreden van beveiligde gebieden van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten waar u om vraagt, niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketing kunnen worden gebruikt, noch onthouden deze waar u op het internet bent geweest.
 2. Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en of er foutmeldingen van webpagina’s worden ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de werking van websites te verbeteren.
 3. Functionaliteitscookies: deze cookies stellen een website in staat te onthouden welke keuzen u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt), en kunnen verbeterde functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen op te slaan die u heeft gemaakt in de grootte van een tekst, lettergrootte en andere delen van webpagina’s die u naar uw wensen kunt afstellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om heeft gevraagd, zoals het bekijken van een video. Het kan zijn dat de informatie die door deze cookies wordt verzameld, niet altijd anoniem is, maar deze cookies kunnen uw zoekactiviteiten op andere websites niet volgen.

Door het gebruik van onze website stemt u ermee in dat we deze soorten cookies van ons en derden (zoals Google Analytics, Hotjar en Flashtalking) op uw apparaat kunnen plaatsen.

Aanpassen van cookievoorkeuren

Indien u cookies wilt verwijderen of blokkeren die vanuit onze zoekmachine zijn ingesteld, kunt u deze verwijderen. De instructies voor het verwijderen van cookies van uw computer of mobiele apparaat hangen af van het besturingssysteem en de zoekmachine waar u gebruik van maakt. Let er echter op dat het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website de functionaliteit ervan kan beperken.

Klik hier voor meer informatie over cookies in het algemeen en instructies voor het beheer van cookies op een groot aantal veelgebruikte zoekmachines. U kunt voor dergelijke instructies ook de aanbieder van uw zoekmachine raadplegen.

Contact opnemen

Indien u vragen of zorgen heeft ten aanzien van onze privacypraktijken of de privacy van uw persoonsgegevens, of indien u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit ons laten weten.

Spreek het bedrijf van de BMO Financial Group aan waar u zaken mee doet

Het bedrijf waar u mee correspondeert of waar u zaken mee doet, is meestal de gegevensbeheerder ten aanzien van uw persoonsgegevens en kan alle vragen beantwoorden die u mogelijk heeft ten aanzien van ons privacybeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien uw zorgen niet worden weggenomen, kunt u contact opnemen met:

Land
Contactgegevens bedrijfseenheid
Toezichthouder gegevensbescherming Contactinformatie
UK
Dienstverlening voor klanten
+44(0)20 7011 4444
Kantoor medewerker informatie 0303 123 1113
Oostenrijk
Rogier Van Harten
+31 20 582 3795
Oostenrijkse Toezichthouder voor gegevensbescherming [email protected]
België
Rogier Van Harten
+31 20 582 3795
Commissie voor privacybescherming
+32 (0)2 274 48 00
Finland
Robert Elfström
+46 (0) 856646501
Ombudsman gegevensbescherming
+358 29 56 66700
Frankrijk
Jean Michel Bongiorno
+44 207 011 5233
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
+33 (0)1.53.73.22.22
Duitsland
Elmar Rathmayr
+49 69 22228 3613
De Hessische medewerker gegevensbescherming Postbus 3163 65021 Wiesbaden
+49 611 1408 – 0 https://datenschutz.hessen.de/uber-uns/kontakt
Irland
State Street Fund Services (Ireland)
+353 1 242 5529
Kantoor van de medewerker gegevensbescherming
+353 (0761) 104 800
Italië
Giampaolo Giannelli
+39 020068 1619
Italiaanse toezichthouder voor gegevensbescherming
+39-06-6967 71
Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.A
+352 46 40 10 7460
Nationale Commissie voor Gegevensbescherming
(+352) 26 10 60 – 1
Noorwegen
Robert Elfström
+46 (0) 856646501
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Spanje
Luis Martin-Hoyos
+34 91 419 89 01
Spanish Data Protection Agency (AEPD) Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Zweden
Robert Elfström
+46 (0) 856646501
Data Inspection Board (DIB)
+46 8 657 61 00
Zwitserland
Rochus Appert
+41 44 488 1951
Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)
+41 (0) 58 462 43 95
Portugal
Joao Santos
+351 21 003 3220
Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD)
(+ 351) 21 392 84 00
Netherlands
Marco Mante de Vreede
+31 20 582 3074
De Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming 0900 200 12 01
UK – Pyrford
Business Unit Compliance Officer [email protected]
+44 (0) 20 7495 4641
Kantoor medewerker informatie 0303 123 1113

BMO Real Estate Partners

Land
Contactgegevens bedrijfseenheid
Toezichthouder gegevensbescherming Contactinformatie
UK
Angus Henderson
+44 207 499 2244
Kantoor medewerker informatie 0303 123 1113
Duitsland
Robert Gauggel
+49 (0) 89 614 651 – 11
De Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming (BayLfD) 0981 / 53-1300
France
Ian Kelley/Adrien Brion
+33 01 70395992/
+33 01 70395993
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
+33 (0)1.53.73.22.22
Ierland
BMO Real Estate Partners [email protected]
Kantoor van de medewerker gegevensbescherming
+353 (0761) 104 800
Gibraltar
BMO Real Estate Partners [email protected]
Gibraltar Regulatory Authority
(+350) 20074636

BIJLAGE A: Definities

BMO Financial Group staat voor Bank of Montreal en al haar dochterondernemingen.

De betrokkene is de persoon van wie de persoonsgegevens zijn. Een entiteit van de BMO Financial Group die in de EER is gevestigd, bepaalt de doeleinden en middelen waarvoor de persoonsgegevens van deze persoon worden verwerkt.

Direct Marketing is onze communicatie met u (post, telemarketing of e-mail), met behulp van uw contactinformatie, om u te informeren over producten en diensten waarvan we denken dat die voor u van belang en waarde zijn. Dit heeft geen betrekking op communicatie ten aanzien van producten of diensten waarover u op dit moment al beschikt, waaronder verbeterde mogelijkheden om de producten te gebruiken, aanvullende functies van de producten of transactie-informatie.

Persoonsgegevens hebben betrekking op informatie ten aanzien van een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene, d.w.z. iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door hiernaar te verwijzen met een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of met een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Voor de doeleinden van dit privacybeleid worden persoonsgegevens beschouwd als datgene wat door de entiteit van BMO Financial Group in de EER-processen is bepaald.

BIJLAGE B: Tabel van rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende rechtsgrondslagen waar we ons op baseren om onze verwerking van uw persoonsgegevens te rechtvaardigen, met een beschrijving van elke rechtsgrondslag.

Voor verwerking van persoonsinformatie

Rechtsgrondslag
Gegevens
Instemming
U hebt uw instemming verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer bepaalde doeleinden. U heeft het recht om uw instemming in te trekken door het bedrijf van de BMO Financial Group waar u zaken mee doet, hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer u dit doet, kan het zijn dat we niet in staat zijn om een dienstverlening te bieden waarvoor het gebruik van persoonsgegevens is vereist.
Uitvoering van ons contract met u
De verwerking van gegevens is nodig voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent, of om maatregelen te nemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract.
Voldoen aan een wettelijke verplichting
De verwerking van gegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben.
Voor onze legitieme bedrijfsbelangen
De verwerking van gegevens is nodig voor de behartiging van de legitieme belangen die wij of een derde hebben, behalve indien uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden voor het beschermen van persoonsgegevens zwaarder wegen dan dergelijke belangen. Deze legitieme belangen worden bij elk doeleinde uiteengezet.

Voor verwerking van speciale categorieën van persoonsinformatie

Rechtsgrondslag
Gegevens
Uw expliciete instemming
U heeft uw expliciete instemming verleend voor het verwerken van dergelijke persoonsinformatie voor een of meer bepaalde doeleinden. Het staat u vrij om uw instemming in te trekken, door een bezoek te brengen aan Contact opnemen. Wanneer u dit doet, kan het zijn dat we niet in staat zijn om een dienstverlening te bieden waarvoor het gebruik van persoonsinformatie is vereist.
Voor rechtsvorderingen
De verwerking van gegevens is nodig voor het vaststellen, uitoefenen of betwisten van rechtsvorderingen, of indien een rechtbank in zijn rechterlijke hoedanigheidoptreedt.
In het zwaarwegend algemeen belang
De verwerking van gegevens is nodig om redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van EU-wetgeving of wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.