Zorgvuldig beheer in 2021

940

ondernemingen waarmee ons Responsible Investment team in dialoog is gegaan

85%

van het engagement afgestemd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

388

positieve veranderingen bij ondernemingen als gevolg van ons engagement

Disclaimers

Alle gegevens en informatie per 31 december 2021. Alle gegevens en informatie hebben betrekking op de activiteiten van het Responsible Investment-team van BMO GAM in 2021, dat samenwerkt met beleggingsteams om deskundige kennis en samenhang te brengen in ons programma voor zorgvuldig beheer, en dat beleggingsteams ondersteunt bij de integratie van ESG-overwegingen in de besluitvorming. Het volledige verslag zal verdere informatie bevatten over ons programma voor zorgvuldig beheer bij onze verschillende beleggingsdesks.

Op 8 november 2021 heeft Ameriprise Financial de overname van de vermogensbeheeractiviteiten van BMO in de EMEA-regio, waaronder BMO GAM Asia Limited (BMO GAM (EMEA)), afgerond. BMO GAM (EMEA) maakt nu deel uit van Columbia Threadneedle Investments, de wereldwijde vermogensbeheerpijler van Ameriprise Financial. Daarom moet BMO GAM (EMEA) voor de periode 8 november 2021 tot 31 december 2021 worden behandeld als volledige dochteronderneming van Columbia Threadneedle Investments, waarvan de directe moedermaatschappij Ameriprise Financial Inc. is. De informatie op deze site heeft alleen betrekking op de activiteiten van BMO GAM en blijft gescheiden van die van Columbia Threadneedle Investments.

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen. De informatie, meningen, ramingen of prognoses in dit document werden verkregen uit bronnen die redelijkerwijs betrouwbaar worden geacht, en zij kunnen op ieder moment veranderen.

De visies en opinies zijn die van BMO Global Asset Management en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of verzoek tot aan- of verkoop van ondernemingen die mogelijk worden vermeld.

Onze net zero commitment

In december 2020 was BMO GAM (EMEA) een van de oprichters van het Net Zero Asset Managers Initiative. Daarmee verbonden we ons ertoe tegen uiterlijk 2050 netto uitstootneutraal te worden voor alle activa onder beheer. In 2021 hebben wij een implementatiemethode ontwikkeld, met in eerste instantie een focus op aandelen en vastrentende effecten, gebaseerd op het Net Zero Investment Framework (NZIF) en een aantal andere gegevensbronnen. In de methodologie ligt de nadruk op het belang van zorgvuldig beheer bij de implementatie van onze doelstellingen, en waar mogelijk op emissiereducties binnen de portefeuille door de decarbonistatie in de bedrijven waarin wij beleggen in plaats van de reallocatie van kapitaal naar sectoren die minder uitstoten. Wij hebben ook een methodologie voor vastgoed gepubliceerd en bijgedragen aan de best practice in de sector, als medevoorzitter van de Implementation Working Group van het NZIF en als deelnemer aan een werkgroep over private equity.

We hebben aangekondigd dat fondsen die 12% van het totale beheerde vermogen van BMO GAM (EMEA) vertegenwoordigen, onze methodologie zullen toepassen, goed voor 50% van onze actieve aandelen. In de loop van 2022 zullen wij dat, in samenwerking met medeondertekenaar Columbia Threadneedle Investments, verder proberen uit te breiden naar nog meer fondsen en vermogenscategorieën.

Engagement

E
0%
S
0%
G
0%
Klimaatverandering
0%
Zorgvuldig milieubeheer
0%
Arbeidsnormen
0%
Volksgezondheid
0%
Gedrag als onderneming
0%
Mensenrechten
0%
Deugdelijk bestuur
0%

Ons engagement voor klimaatverandering was gericht op domeinen zoals de uitfasering van steenkool, energie-efficiëntie en het beheer van klimaatgerelateerde risico’s in de financiële sector. Wij zijn ook in dialoog gegaan over biodiversiteitsverlies en onderzochten het bestuur, de strategie en de doelstellingen van ondernemingen op dat vlak.

Arbeidsnormen waren een belangrijk aandachtspunt: we bleven ons verder inspannen voor leefbare lonen in de detailhandel en de kledingsector. Ook tijdens de coronapandemie bleven we naar billijke en gepaste managementvergoedingen streven. Ook diversiteit op de werkplek was een aandachtspunt, en niet enkel genderdiversiteit.

Selected Sustainable Development Goals
20% van ons engagement gekoppeld aan SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie, omdat we betere rapportage, transparantie en openbaarmaking over ESG-kwesties hebben geëist.

17% van ons engagement gekoppeld aan SDG 13: Klimaatactie, waarbij we vooral ondernemingen stimuleerden om hun klimaatintegratie, zoals klimaatstrategieën en toezeggingen tot een doelstelling van uitstootneutraliteit, te verbeteren.

13% van ons engagement gekoppeld aan SDG 8: Eerlijk werk en economische groei, waarbij we ondernemingen hebben gestimuleerd om de eliminatie van of het verbod op dwangarbeid en kinderarbeid op te nemen in beleidskaders en om de rapportage over moderne slavernij te verbeteren.

SDG icon 13- Climate action

Klimaatverandering

Ons engagement met Royal Dutch Shell over de energietransitie.

Ons engagement met Royal Dutch Shell over de energietransitie.

In 2021 was Royal Dutch Shell een van de eerste ondernemingen in de energiesector die aandeelhouders liet stemmen over de strategie om de energietransitie in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs te brengen.

Wij hebben Shell zowel individueel als gezamenlijk aangesproken om inzicht te krijgen in de impact van de klimaatveranderingsstrategie op de koers van de onderneming op middellange en lange termijn. Wij hebben ook om verduidelijking gevraagd over de manier waarop het investeringsplan aansluit bij de middellange- en langetermijndoelstellingen, en om aanwijzingen die helpen om de tussentijdse acties te evalueren. Uiteindelijk hebben we tegen de energietransitiestrategie van Shell gestemd.

Het traject en de instrumenten die worden gebruikt om de vereiste reducties te bereiken, bieden onvoldoende zekerheid over de afstemming van de strategie op het uiteindelijke doel van het klimaatakkoord van Parijs. Wat ons ook zorgen baart, is dat een groot deel van de decarbonisatie van Shell pas na 2030 zal plaatsvinden, terwijl het plan slechts beperkte aanwijzingen bevat dat de broodnodige versnelling hiervan er ook daadwerkelijk zal komen. Daarnaast ligt in het plan van Shell een sterke nadruk op natuurlijke koolstofputten en koolstofafvang en -opslag.

Hoewel Shell openstaat voor een dialoog en duidelijk verbeteringen heeft geboekt, is er nog heel wat ruimte voor verbetering in de aanpak van de decarbonisatie. Wij zullen in dialoog blijven gaan met de onderneming om de nodige veranderingen door te voeren.

SDG icon 5 - Gender equality
Arbeidsnormen
Onze dialoog met Ubisoft over diversiteit en discriminatie.
Onze dialoog met Ubisoft over diversiteit en discriminatie.

Vorig jaar werden diverse hooggeplaatste werknemers van Ubisoft beschuldigd van wangedrag. Uit rapporten blijkt dat er een cultuur heerste waarin werknemers met een lange staat van dienst en banden met de oprichters niet ter verantwoording werden geroepen, en dat de personeelsafdeling niets aan de klachten deed. De onderneming deelde plannen met ons voor een extern onderzoek naar alle klachten en de personeelsafdeling, hoe die toeziet op het personeel en de geplande introductie van nieuwe diversiteitsfuncties en personen die moeten toezien op de bedrijfscultuur. We hebben de onderneming aangemoedigd om haar beleggers regelmatig op de hoogte te houden en hebben benadrukt dat de onafhankelijke bestuursleden moeten toezien op de hervormingen.

Wij kregen informatie over het ontslag van de beschuldigden en er werden nieuwe personen aangesteld om toe te zien op de bedrijfscultuur. Na bijna een jaar bespraken we de vooruitgang met de CFO. De onderneming had een nieuwe chief people officer aangenomen, die nu deel uitmaakt van het uitvoerend comité, een diversity officer en een head of workplace culture. De rapportagestructuur van de personeelsafdeling is hervormd, en er werd een extern anoniem klachtenmeldpunt opgericht. Ten slotte zullen alle personeelsleden geregeld een opleiding krijgen over omgaan met intimidatie en wordt er binnenkort een nieuwe gedragscode gepubliceerd.

Wij zijn verheugd over de vooruitgang van de onderneming. We hebben deze gestimuleerd om cijfers bekend te maken over de vooruitgang, maar men waarschuwdee dat zij als videogamebedrijf voorzichtig moet zijn over wat zij openbaar maakt en hoe zij wordt gepercipieerd door de eindgebruikers, wat wij waarderen.

SDG icon 3 - Good health and wellbeing

Volksgezondheid

Onze dialoog met Johnson & Johnson over toegang tot gezondheidszorg.

Onze dialoog met Johnson & Johnson over toegang tot gezondheidszorg.

De afgelopen jaren heeft J&J financiële en reputatieschade opgelopen als gevolg van een aantal opmerkelijke incidenten, zoals rechtszaken rond talkpoeder en opioïden. Om het vertrouwen te herstellen, heeft de onderneming de transparantie over die andere belangrijke ESG-thema’s verbeterd en is ze vaker de dialoog met beleggers aangegaan.

Dankzij de verbeterde openheid van J&J hebben we sinds januari 2019 twaalf ontmoetingen gehad met de onderneming, zowel individueel als in groep, over belangrijke thema’s zoals de toegang tot geneesmiddelen. Wij merken op dat J&J op de derde plaats staat in de Access to Medicine Index van 2021, deels dankzij zijn grote R & D-pijplijn, met diverse projecten gericht op volksgezondheidsbehoeften in ontwikkelingsmarkten. Wij hebben de onderneming gevraagd te overwegen om toegangsplannen op te stellen voor al haar R & D-projecten in een gevorderde fase, en tijdens een vergadering in maart 2021 hebben we besproken welke gevolgen COVID-19 heeft voor haar hiv-initiatieven in Afrika.

Door het versterkte risicobeheer in combinatie met een ambitieuze en duidelijk geformuleerde strategie voor de toegang tot geneesmiddelen zou de onderneming in minder rechtszaken moeten terechtkomen en haar reputatie moeten kunnen verbeteren.

Nu J&J de uitrol van zijn coronavaccin versnelt, zijn wij van plan om regelmatig in dialoog te gaan met de onderneming, omdat nog meer schandalen het wantrouwen van het publiek en de vaccinatievrees kunnen aanwakkeren.

E
0%
S
0%
G
0%
Klimaatverandering
0%
Zorgvuldig milieubeheer
0%
Arbeidsnormen
0%
Volksgezondheid
0%
Gedrag als onderneming
0%
Mensenrechten
0%
Deugdelijk bestuur
0%

Ons engagement voor klimaatverandering was gericht op domeinen zoals de uitfasering van steenkool, energie-efficiëntie en het beheer van klimaatgerelateerde risico’s in de financiële sector. Wij zijn ook in dialoog gegaan over biodiversiteitsverlies en onderzochten het bestuur, de strategie en de doelstellingen van ondernemingen op dat vlak.

Arbeidsnormen waren een belangrijk aandachtspunt: we bleven ons verder inspannen voor leefbare lonen in de detailhandel en de kledingsector. Ook tijdens de coronapandemie bleven we naar billijke en gepaste managementvergoedingen streven. Ook diversiteit op de werkplek was een aandachtspunt, en niet enkel genderdiversiteit.

Selected Sustainable Development Goals
20% van ons engagement gekoppeld aan SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie, omdat we betere rapportage, transparantie en openbaarmaking over ESG-kwesties hebben geëist.

17% van ons engagement gekoppeld aan SDG 13: Klimaatactie, waarbij we vooral ondernemingen stimuleerden om hun klimaatintegratie, zoals klimaatstrategieën en toezeggingen tot een doelstelling van uitstootneutraliteit, te verbeteren.

13% van ons engagement gekoppeld aan SDG 8: Eerlijk werk en economische groei, waarbij we ondernemingen hebben gestimuleerd om de eliminatie van of het verbod op dwangarbeid en kinderarbeid op te nemen in beleidskaders en om de rapportage over moderne slavernij te verbeteren.

SDG icon 13- Climate action

Klimaatverandering

Ons engagement met Royal Dutch Shell over de energietransitie.

Ons engagement met Royal Dutch Shell over de energietransitie.

In 2021 was Royal Dutch Shell een van de eerste ondernemingen in de energiesector die aandeelhouders liet stemmen over de strategie om de energietransitie in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs te brengen.

Wij hebben Shell zowel individueel als gezamenlijk aangesproken om inzicht te krijgen in de impact van de klimaatveranderingsstrategie op de koers van de onderneming op middellange en lange termijn. Wij hebben ook om verduidelijking gevraagd over de manier waarop het investeringsplan aansluit bij de middellange- en langetermijndoelstellingen, en om aanwijzingen die helpen om de tussentijdse acties te evalueren. Uiteindelijk hebben we tegen de energietransitiestrategie van Shell gestemd.

Het traject en de instrumenten die worden gebruikt om de vereiste reducties te bereiken, bieden onvoldoende zekerheid over de afstemming van de strategie op het uiteindelijke doel van het klimaatakkoord van Parijs. Wat ons ook zorgen baart, is dat een groot deel van de decarbonisatie van Shell pas na 2030 zal plaatsvinden, terwijl het plan slechts beperkte aanwijzingen bevat dat de broodnodige versnelling hiervan er ook daadwerkelijk zal komen. Daarnaast ligt in het plan van Shell een sterke nadruk op natuurlijke koolstofputten en koolstofafvang en -opslag.

Hoewel Shell openstaat voor een dialoog en duidelijk verbeteringen heeft geboekt, is er nog heel wat ruimte voor verbetering in de aanpak van de decarbonisatie. Wij zullen in dialoog blijven gaan met de onderneming om de nodige veranderingen door te voeren.

SDG icon 5 - Gender equality
Arbeidsnormen
Onze dialoog met Ubisoft over diversiteit en discriminatie.
Onze dialoog met Ubisoft over diversiteit en discriminatie.

Vorig jaar werden diverse hooggeplaatste werknemers van Ubisoft beschuldigd van wangedrag. Uit rapporten blijkt dat er een cultuur heerste waarin werknemers met een lange staat van dienst en banden met de oprichters niet ter verantwoording werden geroepen, en dat de personeelsafdeling niets aan de klachten deed. De onderneming deelde plannen met ons voor een extern onderzoek naar alle klachten en de personeelsafdeling, hoe die toeziet op het personeel en de geplande introductie van nieuwe diversiteitsfuncties en personen die moeten toezien op de bedrijfscultuur. We hebben de onderneming aangemoedigd om haar beleggers regelmatig op de hoogte te houden en hebben benadrukt dat de onafhankelijke bestuursleden moeten toezien op de hervormingen.

Wij kregen informatie over het ontslag van de beschuldigden en er werden nieuwe personen aangesteld om toe te zien op de bedrijfscultuur. Na bijna een jaar bespraken we de vooruitgang met de CFO. De onderneming had een nieuwe chief people officer aangenomen, die nu deel uitmaakt van het uitvoerend comité, een diversity officer en een head of workplace culture. De rapportagestructuur van de personeelsafdeling is hervormd, en er werd een extern anoniem klachtenmeldpunt opgericht. Ten slotte zullen alle personeelsleden geregeld een opleiding krijgen over omgaan met intimidatie en wordt er binnenkort een nieuwe gedragscode gepubliceerd.

Wij zijn verheugd over de vooruitgang van de onderneming. We hebben deze gestimuleerd om cijfers bekend te maken over de vooruitgang, maar men waarschuwdee dat zij als videogamebedrijf voorzichtig moet zijn over wat zij openbaar maakt en hoe zij wordt gepercipieerd door de eindgebruikers, wat wij waarderen.

SDG icon 3 - Good health and wellbeing

Volksgezondheid

Onze dialoog met Johnson & Johnson over toegang tot gezondheidszorg.

Onze dialoog met Johnson & Johnson over toegang tot gezondheidszorg.

De afgelopen jaren heeft J&J financiële en reputatieschade opgelopen als gevolg van een aantal opmerkelijke incidenten, zoals rechtszaken rond talkpoeder en opioïden. Om het vertrouwen te herstellen, heeft de onderneming de transparantie over die andere belangrijke ESG-thema’s verbeterd en is ze vaker de dialoog met beleggers aangegaan.

Dankzij de verbeterde openheid van J&J hebben we sinds januari 2019 twaalf ontmoetingen gehad met de onderneming, zowel individueel als in groep, over belangrijke thema’s zoals de toegang tot geneesmiddelen. Wij merken op dat J&J op de derde plaats staat in de Access to Medicine Index van 2021, deels dankzij zijn grote R & D-pijplijn, met diverse projecten gericht op volksgezondheidsbehoeften in ontwikkelingsmarkten. Wij hebben de onderneming gevraagd te overwegen om toegangsplannen op te stellen voor al haar R & D-projecten in een gevorderde fase, en tijdens een vergadering in maart 2021 hebben we besproken welke gevolgen COVID-19 heeft voor haar hiv-initiatieven in Afrika.

Door het versterkte risicobeheer in combinatie met een ambitieuze en duidelijk geformuleerde strategie voor de toegang tot geneesmiddelen zou de onderneming in minder rechtszaken moeten terechtkomen en haar reputatie moeten kunnen verbeteren.

Nu J&J de uitrol van zijn coronavaccin versnelt, zijn wij van plan om regelmatig in dialoog te gaan met de onderneming, omdat nog meer schandalen het wantrouwen van het publiek en de vaccinatievrees kunnen aanwakkeren.

Stemming

Zo hebben we gestemd in 2021:

125.146

moties waarover we hebben gestemd

12.416

keer gestemd op vergaderingen

23%

is het percentage moties waarbij we tegen het management hebben gestemd

Mijlpalen

Wij registreren mijlpalen wanneer ondernemingen tastbare verbeteringen doorvoeren in hun beleid en hun uitvoering die overeenstemmen met onze vragen vanuit engagement en stemgedrag. Wij geven die mijlpalen één, twee of drie sterren naargelang het belang van de verandering voor de onderneming, de markt en/of onze doelstellingen inzake engagement.

388 mijlpalen in 2021:
Mijlpalen gekoppeld aan corporate governance
0%
Mijlpalen gekoppeld aan klimaatverandering
0%
Mijlpalen gekoppeld aan arbeidsnormen
0%

Voorbeelden van mijlpalen

Klimaatverandering
HSBC heeft zich ertoe verbonden de financiering van kolengestookte centrales en de winning van thermische kolen in de EU en de OESO tegen 2030 uit te faseren, en in andere regio's tegen 2040. Wij zijn met de bank in gesprek gegaan over een sterkere exitstrategie voor steenkool, zowel individueel als samen met andere beleggers, om de inspanningen in verband met het algemene klimaatrisico te verbeteren. Wij hebben altijd gezegd dat zo'n uitstap ook verzekeringsrisico's moet omvatten, wat de bank ook heeft bevestigd. Dat is een sterke verbintenis van een wereldbank met een aanzienlijke Aziatische voetafdruk.
Ontbossing
De Braziliaanse onderneming JBS is de grootste vleesverwerker in de wereld. In 2021 kondigde ze aan dat ze haar doelstelling om illegale ontbossing uit haar toeleveringsketen te bannen, verschoof naar 2025, waarmee ze haar oorspronkelijke planning met vijf jaar inkortte. Om dat engagement waar te maken, moeten de directe en indirecte leveranciers in de gefragmenteerde toeleveringsketen voor rundvlees worden opgevolgd, iets wat de onderneming wil realiseren door middel van blockchaintechnologie. Hoewel legale ontbossing een belangrijke uitdaging blijft voor de ecologische impact van de onderneming, is dat toch een heel positieve stap die de lat voor andere vleesproducenten in de regio hoger legt.
Volksgezondheid
Pfizer werkt samen met een onafhankelijke sociale onderneming om de toegang tot kankerbehandelingen in meer dan zestig ontwikkelingslanden eerlijker te maken. Zo'n 60% van alle kankergevallen in de wereld en zo'n 70% van alle kankerdoden doen zich voor in ontwikkelingslanden. De samenwerking biedt overheden en ngo's de mogelijkheid de kwaliteit en de kwantiteit van de behandelingen te verbeteren en de budgetten voor zorg en behandelingen te verhogen. Wij zijn herhaaldelijk in gesprek gegaan met Pfizer over de toegang tot geneesmiddelen.
Climate change
HSBC committed to phase out financing of coal-fired power and thermal coal mining in the EU and OECD by 2030 and other regions by 2040. We have engaged the bank on a stronger coal exit strategy for a while, individually and collaboratively with other investors, to strengthen overall climate risk management efforts. We always argued that such an exit should include underwriting, which the bank has confirmed, too. It is a strong commitment from a global bank with a significant Asian footprint.
Deforestation
Brazilian company JBS is the largest meat processor in the world. In 2021, it announced that it would move up its target to eliminate illegal deforestation in its supply chain to 2025, shortening the original timeframe by five years. The commitment requires monitoring of direct and indirect suppliers in the fragmented beef supply chain, something the company aims to achieve through blockchain technology. While legal deforestation remains a key challenge to environmental impact, this is a very positive step that raises the bar for other meat producers in the region.
Public health
Pfizer partnered with an independent social enterprise to provide equitable access to cancer treatments in over 60 developing countries. Developing countries bear c. 60% of the world’s cancer burden and account for c. 70% of cancer deaths. The partnership enables governments and NGOs to work towards improving the quality and quantity of treatments and increase budgets for care and treatment. We have repeatedly engaged Pfizer on access to medicine.

Thema's

SDG biodiversity

Biodiversiteit

Wij hebben bedrijven aangesproken om de gevolgen en afhankelijkheden op het vlak van biodiversiteit te onderzoeken. Wij zijn ook in gesprek gegaan over governance en het gepercipieerde belang van biodiversiteit om te begrijpen hoe ondernemingen hun huidige ecologische initiatieven kaderen in het gegeven van biodiversiteit. We hebben een beleid ontwikkeld om te stemmen bij volmacht, met een focus op ondernemingen die in hoge mate zijn blootgesteld aan biodiversiteitseffecten, maar daar onvoldoende informatie over verstrekken.
Wij hebben ons aangesloten bij de Investor Policy Dialogue on Deforestation, die zich toespitst op het engagement van overheden in Brazilië en Indonesië. In de aanloop naar het tweede deel van COP15 dit voorjaar hebben we een brief ondertekend waarin we oproepen tot een ambitieus mondiaal biodiversiteitskader. We hebben ook brieven naar de overheden van zowel de EU als het VK ondertekend om erop aan te dringen het landbouwbeleid af te stemmen op meer biodiversiteit en de klimaatverandering aan te pakken. Wij zijn actief lid van de PRI Sustainable Commodities Practitioners’ Group en werken samen met andere beleggers in het kader van de FAIRR-initiatieven voor duurzame proteïnes.

In onze publicaties hebben wij geschreven over het effect van bestrijdingsmiddelen op bestuivers en over de evolutie naar natuurvriendelijkere landbouwpraktijken. We schreven over wat beleggers kunnen doen om de plasticvervuiling aan te pakken, door ondernemingen te beïnvloeden om minder afval te produceren en circulaire praktijken toe te passen. Ter ondersteuning van ondernemingen die met een overvloed aan nationale regelgeving kampen, hebben wij een oproep ondersteund voor een VN-verdrag rond plasticvervuiling.

Voor 2022 verwachten we belangrijke ontwikkelingen op dat vlak, zoals het mondiale biodiversiteitskader van COP15, meer aandacht van regelgevers, zoals centrale banken die rapporteren over biodiversiteit en financiële stabiliteit, bijkomende ecologische richtlijnen en de eerste versie van het TNFD-rapportagekader. Wij kijken ernaar uit een actieve rol te spelen in de gemeenschap van stakeholders om ons engagement voor biodiversiteit en milieubehoud in het algemeen nog verder te versterken.

SDG icon 13- Climate action
Klimaatverandering
De klimaatverandering was onze grootste prioriteit in 2021, omdat we verwachtten dat de aanloop naar COP26 een kritieke periode zou worden om ondernemingen onder druk te zetten om hun bedrijfsstrategie af te stemmen op een uitstootneutrale toekomst. Dat bleek ook te kloppen. Door de druk van beleggers en de dynamiek die bij publiek en politiek was gegroeid, steeg het aantal ondernemingen dat zich tot net zero verbond, razendsnel. Tegen de top van Glasgow hadden al meer dan 3000 bedrijven die belofte uitgesproken.

Ons engagement besloeg diverse sectoren en regio’s, niet alleen ondernemingen die fossiele brandstoffen gebruiken, maar ook energieverbruikers zoals de industrie en de automobielsector, evenals de financiële sector. Naarmate steeds meer organisaties beloofden op lange termijn uitstootneutraal te worden, legden wij de nadruk op implementatie: de aspiraties omzetten in concrete bedrijfsstrategieën.

In overeenstemming met de normen voor beste praktijken, met name de Climate Action 100+-benchmark, hebben wij ondernemingen opgeroepen om daar de nodige maatregelen voor te nemen:
  • Doelen: ambitie om uitstootneutraal te worden, en op kortere termijn tussentijdse doelstellingen die stroken met een opwarming van ten hoogste 1,5°C
  • Strategie: geloofwaardig implementatieplan voor die doelstellingen, met de bijhorende investeringsplannen
  • Lobbywerk: afstemming van klimaatlobbyactiviteiten op de doelstellingen voor uitstootneutraliteit
  • Governance: integratie van klimaatdoelstellingen in de governancestructuur en de bezoldiging van bestuurders
  • Informatie: rapportage conform de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
SDG diversity

Diversiteit

In 2021 hebben we onze werkzaamheden op het vlak van diversiteit fors uitgebreid. Wij zijn lid geworden van de US 30% Coalition en van de pas opgerichte 30% Club in Frankrijk, en we hebben onze samenwerking met het Interfaith Center on Corporate Sustainability (ICCR) over rassengelijkheid voortgezet. Verder hebben we ons stembeleid over diversiteitsaspecten aangescherpt. Wij zullen tegen de voorzitter van het benoemingscomité of de voorzitter van de raad van bestuur stemmen als een onderneming niet voldoet aan onze verwachtingen inzake etnische diversiteit van ten minste één bestuurslid bij de grootste ondernemingen in de VS, het VK en Canada, tenzij daar verzachtende omstandigheden voor bestaan. Deze landen werden geselecteerd op basis van verregaande verwachtingen van de maatschappij, de regelgevers en de beleggers. Onze verwachtingen op het vlak van genderdiversiteit zijn in Canada veranderd. Wij verwachten dat bedrijven in de TSX niet minder dan 30% vrouwelijke vertegenwoordigers hebben (voorheen 25%), anders stemmen wij tegen de voorzitter van het benoemingscomité van de raad van bestuur.

Qua engagement hebben wij niet alleen het voortouw genomen bij namen die onder de 30% Clubs in het VK en Frankrijk en de 30% Coalition in de VS vallen, maar hebben we ook een specifiek mDAX-engagement gelanceerd met meer dan 50 Duitse ondernemingen met betrekking tot diversiteit in de raad van bestuur en het hogere management, het beleid en implementatieprogramma’s om de diversiteit onder het personeel te vergroten, en relevante rapportage over die maatregelen, bijvoorbeeld over de loonkloof op basis van gender of etnische afkomst.

SDG biodiversity

Biodiversiteit

Wij hebben bedrijven aangesproken om de gevolgen en afhankelijkheden op het vlak van biodiversiteit te onderzoeken. Wij zijn ook in gesprek gegaan over governance en het gepercipieerde belang van biodiversiteit om te begrijpen hoe ondernemingen hun huidige ecologische initiatieven kaderen in het gegeven van biodiversiteit. We hebben een beleid ontwikkeld om te stemmen bij volmacht, met een focus op ondernemingen die in hoge mate zijn blootgesteld aan biodiversiteitseffecten, maar daar onvoldoende informatie over verstrekken.
Wij hebben ons aangesloten bij de Investor Policy Dialogue on Deforestation, die zich toespitst op het engagement van overheden in Brazilië en Indonesië. In de aanloop naar het tweede deel van COP15 dit voorjaar hebben we een brief ondertekend waarin we oproepen tot een ambitieus mondiaal biodiversiteitskader. We hebben ook brieven naar de overheden van zowel de EU als het VK ondertekend om erop aan te dringen het landbouwbeleid af te stemmen op meer biodiversiteit en de klimaatverandering aan te pakken. Wij zijn actief lid van de PRI Sustainable Commodities Practitioners’ Group en werken samen met andere beleggers in het kader van de FAIRR-initiatieven voor duurzame proteïnes.

In onze publicaties hebben wij geschreven over het effect van bestrijdingsmiddelen op bestuivers en over de evolutie naar natuurvriendelijkere landbouwpraktijken. We schreven over wat beleggers kunnen doen om de plasticvervuiling aan te pakken, door ondernemingen te beïnvloeden om minder afval te produceren en circulaire praktijken toe te passen. Ter ondersteuning van ondernemingen die met een overvloed aan nationale regelgeving kampen, hebben wij een oproep ondersteund voor een VN-verdrag rond plasticvervuiling.

Voor 2022 verwachten we belangrijke ontwikkelingen op dat vlak, zoals het mondiale biodiversiteitskader van COP15, meer aandacht van regelgevers, zoals centrale banken die rapporteren over biodiversiteit en financiële stabiliteit, bijkomende ecologische richtlijnen en de eerste versie van het TNFD-rapportagekader. Wij kijken ernaar uit een actieve rol te spelen in de gemeenschap van stakeholders om ons engagement voor biodiversiteit en milieubehoud in het algemeen nog verder te versterken.

SDG icon 13- Climate action
Klimaatverandering
De klimaatverandering was onze grootste prioriteit in 2021, omdat we verwachtten dat de aanloop naar COP26 een kritieke periode zou worden om ondernemingen onder druk te zetten om hun bedrijfsstrategie af te stemmen op een uitstootneutrale toekomst. Dat bleek ook te kloppen. Door de druk van beleggers en de dynamiek die bij publiek en politiek was gegroeid, steeg het aantal ondernemingen dat zich tot net zero verbond, razendsnel. Tegen de top van Glasgow hadden al meer dan 3000 bedrijven die belofte uitgesproken.

Ons engagement besloeg diverse sectoren en regio’s, niet alleen ondernemingen die fossiele brandstoffen gebruiken, maar ook energieverbruikers zoals de industrie en de automobielsector, evenals de financiële sector. Naarmate steeds meer organisaties beloofden op lange termijn uitstootneutraal te worden, legden wij de nadruk op implementatie: de aspiraties omzetten in concrete bedrijfsstrategieën.

In overeenstemming met de normen voor beste praktijken, met name de Climate Action 100+-benchmark, hebben wij ondernemingen opgeroepen om daar de nodige maatregelen voor te nemen:
  • Doelen: ambitie om uitstootneutraal te worden, en op kortere termijn tussentijdse doelstellingen die stroken met een opwarming van ten hoogste 1,5°C
  • Strategie: geloofwaardig implementatieplan voor die doelstellingen, met de bijhorende investeringsplannen
  • Lobbywerk: afstemming van klimaatlobbyactiviteiten op de doelstellingen voor uitstootneutraliteit
  • Governance: integratie van klimaatdoelstellingen in de governancestructuur en de bezoldiging van bestuurders
  • Informatie: rapportage conform de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
SDG diversity

Diversiteit

In 2021 hebben we onze werkzaamheden op het vlak van diversiteit fors uitgebreid. Wij zijn lid geworden van de US 30% Coalition en van de pas opgerichte 30% Club in Frankrijk, en we hebben onze samenwerking met het Interfaith Center on Corporate Sustainability (ICCR) over rassengelijkheid voortgezet. Verder hebben we ons stembeleid over diversiteitsaspecten aangescherpt. Wij zullen tegen de voorzitter van het benoemingscomité of de voorzitter van de raad van bestuur stemmen als een onderneming niet voldoet aan onze verwachtingen inzake etnische diversiteit van ten minste één bestuurslid bij de grootste ondernemingen in de VS, het VK en Canada, tenzij daar verzachtende omstandigheden voor bestaan. Deze landen werden geselecteerd op basis van verregaande verwachtingen van de maatschappij, de regelgevers en de beleggers. Onze verwachtingen op het vlak van genderdiversiteit zijn in Canada veranderd. Wij verwachten dat bedrijven in de TSX niet minder dan 30% vrouwelijke vertegenwoordigers hebben (voorheen 25%), anders stemmen wij tegen de voorzitter van het benoemingscomité van de raad van bestuur.

Qua engagement hebben wij niet alleen het voortouw genomen bij namen die onder de 30% Clubs in het VK en Frankrijk en de 30% Coalition in de VS vallen, maar hebben we ook een specifiek mDAX-engagement gelanceerd met meer dan 50 Duitse ondernemingen met betrekking tot diversiteit in de raad van bestuur en het hogere management, het beleid en implementatieprogramma’s om de diversiteit onder het personeel te vergroten, en relevante rapportage over die maatregelen, bijvoorbeeld over de loonkloof op basis van gender of etnische afkomst.

Inzichten

In 2021 hebben ons Responsible Investment-team en de andere beleggingsdesks een weelde aan ESG-informatie gegenereerd, van diepgaande standpunten rond onze engagementsprojecten tot inleidende artikels met een overzicht van de belangrijkste ESG-thema’s.

COP26 - bespiegelingen uit Glasgow

Er waren leden van ons Responsible Investment-team in Glasgow om tijdens COP26 de beleggers mee een stem te geven. Heeft de klimaattop zijn belofte waargemaakt?

De rol van migranten in de toeleveringsketens

De aanwerving van internationale migranten kan tot uitbuiting en mensenrechtenschendingen leiden. Ontdek ons engagement en aanbevelingen op dat vlak waarmee ondernemingen de risico's kunnen beperken.

In gesprek gaan met ondernemingen over biodiversiteit

Menselijke activiteit is de oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Ontdek hoe ondernemingen hun gerelateerde impact meten en beheren, en hoe evoluerende regelgeving de trend kan keren.

2022

De extreme weersomstandigheden van het voorbije jaar, met bosbranden en overstromingen, en daarbij nog de pandemie die alles op zijn kop zet, hebben ons er nog meer van overtuigd dat we dringend moeten ingrijpen in het belang van onze planeet en haar toekomst.

In die wetenschap en omdat we blijven geloven in actief aandeelhouderschap, hebben we onze aanpak voor het komende jaar verfijnd. In onze dialoog met ondernemingen zal de centrale focus op de belangrijkste milieukwesties liggen: de klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit beschermen.

Wij blijven ons ook inzetten op het vlak van de bezoldiging van bestuurders, vooral wat betreft de integratie van ESG-risicomaatstaven (op ecologisch, sociaal en governancevlak), en wij zullen ondernemingen wijzen op hun plichten op het vlak van mensenrechten.