Lessen uit 20 jaar engagement

Ons engagementprogramma bestaat nu 20 jaar. Actief aandeelhouderschap heeft zijn waarde bewezen. Komend decennium, met 2030 als streefdatum voor de SDG’s, worden concrete resultaten van engagement steeds belangrijker.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

20 jaar engagement

0

aangesproken bedrijven

0

landen

0

veranderingen gerealiseerd

Lees meer in het paper

Geschiedenis van engagement

Het eerste engagement en aandeelhoudersactivisme werd vooral gedreven door beleggers met een missie die vanuit een bepaalde overtuiging handelden. Dit werd beschouwd als een niche-activiteit.Een belangrijk obstakel voor het opschalen was een gebrek aan gemeenschappelijke definities en normen voor duurzaamheid. Dit veranderde eind jaren ’80, toen de Verenigde Naties het voortouw namen bij de oprichting van enkele van de belangrijkste instellingen en concepten die sindsdien als leidraad hebben gediend bij het nemen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt om de duurzaamheidsagenda mainstream te maken.

A line with flags of various countries

2000-2010:

Lees meer over de lancering van de Principles of Responsible Investment van de VN (PRI) en hoe engagament mainstream werd.

2010-2020:

Welke financiële, milieu- en sociale factoren leidden tot de snelle groei van verantwoord beleggen en het belang van engagement.

Beach pollution icon

2020-2030:

Hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

20 jaar, 20 mijlpalen

Beweeg met uw muis over de verschillende regio’s en zie welke mijlpalen wij de afgelopen 20 jaar bereikt hebben.

  • Milie
  • Sociaal
  • Governance

Discover our global influence

Hover over the locations below to discover the instances of positive change – ‘milestones’ – we have achieved through engagement over the past 20 years.

Verenigde Staten
Facebook Inc

Stopte plannen om nietstemgerechtigde aandelen uit te geven, waardoor de CEO en oprichter
zijn greep op het bedrijf nog zou vergroten en nog minder verantwoording zou moeten afleggen
aan de minderheidsaandeelhouders.
Aandeelhoudersrechten – 2017

KraftHeinz

Wil alle verpakkingen tegen 2025 recyclebaar maken en wil de recyclebare plastic fles van Heinz Tomato Ketchup tegen 2022 volledig circulair maken.
Zorgvuldig milieubeheer – 2019

Duke Energy Corp

Kondigde aan tegen 2050 koolstofneutraal te willen zijn, met een tussentijdse doelstelling van 50% minder CO2-uitstoot tegen 2030.
Klimaatverandering – 2019

Apple Inc

Voerde sociale audits uit bij alle leveranciers in zijn assemblageketen en heeft de resultaten aarvan en de bijhorende corrigerende maatregelen gepubliceerd.
Arbeidsnormen – 2007

Citigroup Inc

Heeft zijn beloning van bestuurders aanzienlijk hervormd om beloning en prestaties beter op elkaar af te stemmen en de communicatie erover te verbeteren.
Bezoldiging van bestuurders – 2017

Europe
Nestle SA

Steunde een bedrijfsinitiatief voor voedselveiligheid,waarbij het zich ertoe heeft verbonden samen te werken met de boeren om de landbouwproductiviteit en hun inkomen te verhogen.
Voedselzekerheid – 2011

BASF SE

Heeft voor 2030 het doel vooropgesteld om het percentage vrouwen in leidinggevende posities wereldwijd op te trekken naar 30%.
Diversiteit – 2020

Novo Nordisk A/S

Lanceerde een strategie voor wereldwijde toegang tot geneesmiddelen en een hoog doel om tegen 2020 40 miljoen mensen te behandelen tegen diabetes, tegenover 23 miljoen in 2012.
Toegang tot geneesmiddelen – 2013

ArcelorMittal SA

Verbeterde het waterrisicobeheer door de operationele sites in kaart te brengen in het licht van regio’s met waterschaarste en door de vereisten voor het waterbeheer van leveranciers te herzien.
Zorgvuldig millieubeheer – 2019

Verenigd Koninkrijk
BP PL

Wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, onder meer door zijn uitstoot door eigen activiteiten en door het gebruik van zijn producten te neutraliseren.
Klimaatverandering – 2020

GlaxoSmithKline PLC

Heeft zijn wereldwijde verkoop- en marketingpraktijken grondig hervormd om de compliance en de bedrijfsethiek te verbeteren.
Gedrag als onderneming – 2013

Barclays plc

Startte een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfscultuur in de bank na het Libor-manipulatieschandaal.
Gedrag als onderneming – 2012

Zuid-Amerika
Petroleo Brasileiro SA

Kondigde een vergaande herstructurering van zijn organisatie aan, met een herverdeling van de activiteiten, een vermindering van het aantal bedrijfsonderdelen en een herziening van het besluitvormingsmodel.
Strategie – 2016

Japan
Canon Inc

Voerde belangrijke hervormingen door in zijn corporate-governancepraktijken, vooral voor de samenstelling van de raad van bestuur.
Doeltreffendheid van de raad van bestuur – 2016

Tokyo Electric Power Co Ltd.
Australië
Rio Tinto Ltd

Verkocht zijn laatste overgebleven steenkoolmijn en werd daarmee de eerste grote grondstoffenproducent die zich heeft teruggetrokken uit de kolenhandel.
Klimaatverandering – 2018

Singapore
Wilmar International Ltd

Ontwikkelde en publiceerde een anti-ontbossings-, -turf-en -exploitatiebeleid voor de productie en winning van palmolie.
Millieu toevoerketen – 2013

China
China Mengniu Dairy Co Ltd

Heeft een uitgebreid productmonitoringsysteem ingevoerd nadat het in 2008 materiële verliezen heeft geleden na de distributie van bedorven melkproducten in China.
Voedselveiligheid – 2010

China Mobile Ltd

Heeft een duidelijke strategie en een beheersysteem bekendgemaakt om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van klantgegevens te beschermen.
Mensenrechten – 2016

Zuid-Afrika
AngloGold Ashanti Ltd

Voerde een analytische aanpak in om gevaren op de werkplek te identificeren, evenals controles, resultaten en herstelmaatregelen met betrekking tot veiligheidsincidenten in zijn mijnen.
Gezondheid en veiligheid – 2015

Engagement in de praktijk

Onze benadering van het betrekken van bedrijven varieert per bedrijf en per ESG-kwestie. Van een voortdurende, constructieve dialoog tot bedrijfsbezoeken aan de locatie. Ontdek hier voorbeelden van onze betrokkenheid.

Engelstalige case studies van engagement met Amazon.com, McDonald’s en Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC).

Meer informatie

Responsible Investment
3 min read
April 2022

Principles for carbon offsetting

Many net zero commitments made by companies either implicitly or explicitly rely on carbon ‘offsetting’. We outline our principles on when companies should use carbon offsets and explore our engagement with businesses, especially in high impact sectors.
Global Equities
Woman holding cellphone
8 min read
April 2022

The digitalisation of everything

Our daily lives are becoming increasingly digitalised. Read our perspective on the opportunities and challenges this profound shift presents to businesses and some of the companies well placed to benefit.

Meer informatie over verantwoord beleggen

Wilt u regelmatig informatie ontvangen over verantwoord beleggen, vul dan graag het formulier in.