ESG Viewpoint- Antimicrobiële resistentie: onze visie op deze wereldwijde bedreiging

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de belangrijkste engagementthema’s van BMO Global Asset Management
Januari 2020

Catherine McCabe

Analyst, Responsible Investment

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR

Alice Evans

Director and Co-Head of Responsible Investment

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Risk Disclaimer 

The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested.

Views and opinions have been arrived at by BMO Global Asset Management and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any companies that may be mentioned.

The information, opinions, estimates or forecasts contained in this document were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van onze belangrijkste engagementthema’s. AMR is een natuurlijk fenomeen waarbij micro-organismen resistentie ontwikkelen tegen antimicrobiële stoffen. Dit wordt versneld door slecht beheer van antibiotica in de gezondheidszorg en de landbouw.

Onze betrokkenheid ondersteunt de “One Health”-filosofie van de Wereldgezondheidsorganisatie: belanghebbenden in de gezondheid van mens, dier, voedsel en milieu moeten gezamenlijk actie ondernemen. Onze betrokkenheid bij AMR is daarom sectoroverschrijdend en omvat zowel voedselproducenten en -inkopers als farmaceutische bedrijven die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van antimicrobiële stoffen.

Tijdens de PRI-in-Person conferentie in september in Parijs, hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen met FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return) een evenement te organiseren om licht te werpen op de problemen waarmee bedrijven te maken hebben en hoe onze betrokkenheid een betekenisvol verschil kan maken.

In dit Viewpoint belichten we de belangrijkste AMR-gerelateerde kwesties en de best practices waar we ons op richten en geven we een overzicht van de eerste vorderingen die we hebben gemaakt.

Belangrijkste risico’s

De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van BMO Asset Management (holdings) plc. Het recht op deze handelsnamen alsmede het gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan BMO Asset Management (holdings) plc.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria

Active ESG investing in emerging markets

Emerging markets are often seen as exotic, niche, risky parts of the market. While it’s certainly true that they are often more volatile versus their developed market peers; it’s also true that they offer potentially huge opportunities for long-term investors.

ESG in fixed income

Why and how we integrate ESG factors intro corporate fixed income investing.

ESG Video: Energy transition in Developing Asia

Watch our video on engaging energy companies in Asia to align their emissions profiles to the Paris Agreement goals.

Closing Bell

At the start of 2019, investors were nervous and confidence was fragile. But a few days later came the dramatic pivot by the US Federal Reserve.

ESG Viewpoint: Access for Growth in India

An insight on companies providing responsible access to healthcare and finance in India

Viewpoint Engagement op het gebied van klimaatverandering

BMO Global Asset Management spreekt al ruim tien jaar actief met bedrijven om onbeheersbare effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

United Nations Principles for Responsible Investment

Our results from the 2019 UN PRI Reporting Framework assessment.

ESG Viewpoint – ESG-informatie bij mid caps

We hebben met 20 midcap-ondernemingen gesproken over hoe de kwaliteit van hun ESG-informatie verbeterd kan worden.

ESG Viewpoint: Warm India, Wet India – Incredible India?

The first in a series of viewpoints based on our recent trip to India to engage with companies on all things ESG.

ESG Viewpoint – sustainable banking in Thailand and Malaysia

We travelled to Thailand and Malaysia to engage on sustainable banking.

ESG Viewpoint – Is duurzame palmolie eigenlijk wel mogelijk?

De zorg over de duurzaamheid van palmolieproductie is niets nieuws.