NL-NL Wholesale

Onze benadering van netto nul-beleggen

Onze methodologie om in 2050 of eerder net zero te bereiken voor al ons beheerd vermogen
November 2021

Klimaatverandering is een wereldwijde crisis die we dringend moeten aanpakken. Als vermogensbeheerder kunnen wij een belangrijke rol spelen door onze invloed aan te wenden om bedrijven aan te zetten tot positieve veranderingen. In december 2020 heeft BMO Global Asset Management zich als ondertekenaar van het Net Zero Asset Managers Initiative gecommitteerd aan de ambitie om in 2050 of eerder een netto-nul niveau te bereiken voor al het beheerde vermogen.

In 2021 hebben we gewerkt aan de implementatie van deze toezegging door een methodologie te ontwikkelen en een eerste reeks fondsen te identificeren die zullen worden beheerd volgens de net zero-beleggingsbeginselen. Dit document beschrijft de aanpak die wij hebben gevolgd en enkele van de uitdagingen en methodologische keuzes die wij hebben gemaakt.
In eerste instantie hebben wij ons geconcentreerd op aandelen, voornamelijk vanwege de beschikbaarheid van gegevens, hoewel het model dat wij hebben ontwikkeld ook kan worden toegepast op bedrijfsobligaties. Aan het eind van dit document hebben wij ook onze ideeën over andere activaklassen uiteengezet.

De basis voor onze benadering van beursgenoteerde activa (aandelen en bedrijfsobligaties) is het Net Zero Investment Framework (NZIF), ontwikkeld door het Paris Aligned Investment Initiative. Wij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het kader en waren in 2021 medevoorzitter van een implementatiewerkgroep. Deze groep bracht eigenaars en beheerders van activa bijeen om een reeks kwesties te bespreken die zich voordoen bij het in de praktijk brengen van het kader.

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of -diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Net zero beleggen: aanpak BMO Global Asset Management

Risk warnings

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of -diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Related Articles

Responsible Investment
Fossil-fuel power station
6 min
January 2022

COP26 and carbon markets: what are the implications for investors?

A functioning carbon market has always been a key focus of the COP climate conferences. We explore outcomes from COP26 and the implications for corporations and asset managers.
Responsible Investment
Woman presenting to an audience
3 min read
January 2022

ESG knowledge shared: January 2022

Keep up to date with responsible investing through our monthly roundup of highlights – articles we’re reading, podcasts we’re enjoying, useful videos and more.
Responsible Investment
Child with a kite
2 min
January 2022

BMO Global Asset Management versterkt Responsible Investment team met benoeming Karlijn van Lierop

BMO Global Asset Management verwelkomt Karlijn van Lierop in Responsible Investment team
View more